Virksomhedsøkonomi

Haller havde overskud

HADSUND:Hadsund Hallerne, Als Hallen og Skelund Hallen fik på byrådsmødet forleden godkendt regnskaberne for det forgangne år. Hallerne klarede alle at holde sig inden for det beløb, kommunen har bevilget i underskudsdækning. Hadsund brugte 5417 kr. mindre end ventet, Skelund 2 kr., mens Als havde 28.895 kr. op til grænsen. Samtidig med regnskabsaflæggelsen søgte hallen om at få overført pengene til dette år, hvor den store opgave - at lakere gulvet - belaster budgettet. Byrådet godkendte efter anbefaling fra kultur- og familieudvalget, at alle beløb overføres til dette budgetår, og at denne praksis bliver fast princip fremover. Fagudvalget har planlagt på sit næste ordinære møde at drøfte med hallerne, hvordan de klarer skærene, efter at dette års underskudsdækning er reduceret med 50.000 kr. Værre bliver det i 2004, hvor der skæres yderligere 150.000 kr. af. Beløbene reduceres forholdsmæssigt imellem de tre haller, der til den tid tilsammen vil modtage 913.150 kr. Samtidig indstiller forvaltningen, at der stilles betingelse om, at der af det kommunale tilskud afsættes mindst 10 procent i 2004 til vedligeholdelse stigende med 5 procent pr. år op til 20 procent.