EMNER

Haller mister inspektører

Farvel til en skik fra den gamle Hals Kommune.

Halinspektøren i Hals sagde farvel til sit job i august uden, at der blev ansat en ny inspektør. Det er der heller ikke udsigt til, når halinspektørerne i Gandrup og Vester Hassing vælger at forlade deres job. Ansættelse af halinspektører til skolehaller er nemlig en skik fra den gamle Hals Kommunes tid, og den er fjernet i den nye Aalborg Kommune i forbindelse med harmoniseringen af serviceniveauet de fire gamle kommuner imellem. Men det er en klar forringelse af tilbuddene til børn og unge i oplandsbyer som Hals, Gandrup og Vester Hassing, mener det konservative byrådsmedlem, Gert Andersen. Han vil derfor rejse problemet i både skole- og kulturudvalget samt familie- og beskæftigelsesudvalget for at finde en løsning. - Det er ærgerligt, hvis hallerne mister deres inspektør. Det vil lægge en masse opgaver over på de frivillige ledere. Det vil ende med at hele tilbuddet kan gå i stå, siger Gert Andersen. - I oplandsbyerne fungerer hallerne faktisk som en slags fritids- og idrætscentre. Det er samlingsstedet for børn og unge. Derfor er de vigtige for byerne, understreger han. Skole og kulturrådmand Henrik Thomsen (SF) forklarer, at stillingen som inspektør er byttet ud med en ny stilling som pedel på skolerne. - I Aalborg Kommune har vi hele tiden opereret uden en egentlig inspektør for skolehaller. Her er en anden ordning, hvor skolerne får en bevilling til en ny teknisk servicemedarbejder, siger han og tilføjer, at mange af de praktiske problemer kan løses med smæklåse på dørene.