EMNER

Hallerne slipper noget billigere

HADSUND: Idrætshallerne i Hadsund Kommune får ikke beskåret sine tilskud i samme omfang, som det kommunale kulturudvalg i første omgang havde lagt op til. Samtidig skal den reducerede besparelse deles med brugerne af "gratis lokaler". I stedet for at de tre haller, der modtager kommunale driftstilskud, får reduceret deres samlede tilskud med 237.000 kroner årligt, lyder udmeldingen fra kulturudvalget nu, at besparelsen på det samlede område i 2003 lyder på 50.000 kroner og derefter 150.000 kroner om året - som hallerne altså ikke skal bære alene. Der skal nemlig i folkeoplysningsudvalgets regi nedsættes en gruppe, der skal "kikke på hele området". Det indebærer, at foreninger, der i dag gratis benytter eksempelvis skolernes gymnastiksale eller Det Kreative Hus Skoven, nok kan forvente, at de skal til at betale de udgifter, der er forbundet med, at de benytter lokalerne. Den mulighed er ifølge forvaltningschef Per Flemming Sørensen nu tilstede under forudsætning af, at "huslejen" forbliver i fritidsområdet. Dét betyder, at det næppe alene bliver de foreninger, der benytter hallerne, der skal bære besparelsen. Udvalgsformand Leif Nielsen udtrykker tilfredshed med, at det er lykkedes at finde flere penge til området, end der efter det første besparelsesforslag var - og at besparelsesmålet i 2003 ændres til 50.000 kroner. Det giver området tid til at forberede sig på den yderligere besparelse, der skal gennemføres i de følgende år, påpeger Leif Nielsen, der håber, at man vil tage "alvorligt fat" på den opgave. Hadsund Hallerne, Als Hallen og Skelund Veddum Hallen modtager i år 1.043.700 kroner i driftstilskud.cs