Hallund

Hallund-borgere ønsker et medborgerhus for at samle byen

HALLUND:Fremtiden for Hallund-Hollensted var naturligt nok det store debatemne på valgmødet i klubhuset i Hallund. Og de tre lokale kandidater, der var i panelet, Kim Toft (V), Ole Jespersgaard (S) og Henning Jørgensen (SF), enighed om at bakke op om de aktiviteter, der er i Hallund-området. Hallund fik intet konkret løfte om et multihus, men borgerne fik dog sikkerhed for, at politikerne er opmærksomme på problemet i Hallund. Brønderslev Kommune har sagt nej til øgede udgifter. Ole Jespersgaard sagde, at børne- og kulturudvalget ikke kunne finde penge til et projekt til fem mio. kr. - Vi tilbød at flytte de driftsmidler, der var afsat til spejderhuset, til et nyt multihus. Vi kunne ikke finde ekstra penge. Ole Jespersgaard erklærede sig villig til at tage et møde med folkene bag multihuset, for at drøfte situationen. Måske inddrages også social- og sundhedsudvalget, da også pensionister ønsker at benytte medborgerhuset. - Der er huller i gulvet, og der er muselort. Det kan vi ikke tilbyde børn og deres forældre, sagde Lis Marrup, der er formand for Idrætsforeningen B 70, Hallund. Lis Marrup sagde, at man gerne vil have aktiviteter i klubhuset, og derfor tilbyde rspejderne, at de kan flytte dertil. - Der er i forvejen mange aktiviteter i klubhuset. Jes Krustrup Svennum pegede på, at man i Hallund selv vil etablere huset, som han mener, der er behov for. Henning Jørgensen mener, at Hallund har gode muligheder for at udvikle sig. - Der er en skøn natur. Prøv at finde jeres styrkesider, og slå på dem, bemærkede han. Ole Jespersgaard kunne konstatere, at der generelt flytter mange unge til Brønderslev Kommune. - Vi skal nu til at lave flere børnehavepladser, og vi er nødt til at søge byrådet om en tillægsbevilling, oplyste han. Kim Toft understregede, at man også kan gøre noget lokalt. - Vi har fået et knallertværksted i Hallund, og det er blevet en stor succes. Siden er et pigeværksted kommet til. I øvrigt kunne man i Brønderslev by lære noget af oplandet. I oplandet gør man tingene selv, mens man i Brønderslev mener, at alting er en kommunal forpligtigelse.