Hallund

Hallund skal være en renere by

HALLUND:Hallund-Hollensted Borgerforening har besluttet at rydde vejkanter og grøfter for affald på indfaldsvejene til Hallund fra byskiltene og udefter. Det sker torsdag, fortæller formand for borgerforeningen, Eddy Marrup. Han efterlyser frivillige til at hjælpe med opgaven. Mødested er kroen, og interesserede opfordres til at tage sække og handsker med. Sækkene efterlades, når de er fyldte, og de bliver afhentet, når oprydningsarbejdet er slut. Efter endt arbejde er der kaffe og kage i klubhuset. - Opgaven skal opfattes som en hyggelig motionstur, som kommer området til gode, bemærker Eddy Marrup. Gunnar Grønning tager imod tilmeldinger fra interesserede. I nabobyen Ø. Brønderslev er der med stor succes indsamlet affald, og det er blevet til mange sække med øldåser, flasker, plastik, papir med mere.