Lokalpolitik

Haløkonomi er ikke på plads

Byråd skal drøfte den kommunale økonomi i et kommende halprojekt i Brønderslev

i går blev der taget jordprøver på Møllerens Eng, hvor en kommende træningshal skal opføres. Foto: Henrik Louis

i går blev der taget jordprøver på Møllerens Eng, hvor en kommende træningshal skal opføres. Foto: Henrik Louis

Den første jord blev i går flyttet til det kommende halbyggeri i Brønderslev. Således blev der taget jordprøver fra området ved siden af Brønderslevhallen, hvor den nye træningshal ifølge planerne skal opføres. Prøverne afslørede ikke uventet, at der i cirka fem meters dybde findes endnu et muldlag, idet Møllerens Eng har været et lavereliggende område, der med årene er fyldt op. Politikerne i Brønderslev Kommune har oprindelig givet lovning på fem mio. kroner til halprojektet, og Fritids- og kulturudvalget indstillede 18. december i fjor, at der skal øremærkes yderligere 3,5 mio. kroner til opgaven i 2010. Hermed ville kommunen samlet afsætte 8,5 mio. kroner plus moms til hal 2. Brønderslev-hallen kalkulerer med et samlet anlægsbudget på godt 18 mio. kroner, og det kommunale tilskud rækker derfor ikke til en færdig hal. Hallen skal således finde en anden finansiering af restbeløbet. Økonomiudvalget havde i går halprojektet på dagsordenen, og her er indstillingen, at sagen skal drøftes i byrådet. Men sagen når ikke på dagsordenen til byrådsmødet i næste uge. - Vi ønsker sagen drøftet i byrådet. Vi er klart positive, og vi har jo sagt ja til en hal i Brønderslev. Vi har samtidig også sagt, at den skal ligge ved Brønderslev-hallen. Men vi skal have drøftet økonomien i projektet grundigt, siger borgmester Mikael Klitgaard. Han mener, at en hensigtserklæring fra det siddende byråd også vil forpligtige det nye byråd, der tiltræder efter årsskiftet. I hallens budget er der kalkuleret med et yderligere driftstilskud på 900.000 kroner årligt, og ifølge forvaltningen kan dette tilskud ikke findes inden for de nuværende budgets rammer. - Et nyt halbyggeri fordrer ud over anlægskroner også et ekstra driftstilskud, hvilket er meget naturligt. Vi skal i byrådet drøfte, hvordan vi finder en økonomisk holdbar løsning både på drift- og anlægssiden, siger borgmesteren og tilføjer, at der er flere muligheder for at få de økonomiske ender til at nå sammen. Forvaltningen har nævnt en finansiering via Brønderslev-ordningen samt en forhøjelse af foreningernes takster til lokalleje som mulige løsninger.