Lokalpolitik

Haloplæg forkastet

Politikere vil ikke lade de små haller bære hele besparelsen

Hvordan skal pengene til kommunens haller fordeles - politikerne har forkastet de første to forslag fra forvaltningen. Nu er beslutningen udsat til onsdag i næste uge.	Arkivfoto: Kurt Bering

Hvordan skal pengene til kommunens haller fordeles - politikerne har forkastet de første to forslag fra forvaltningen. Nu er beslutningen udsat til onsdag i næste uge. Arkivfoto: Kurt Bering

De små haller skal ikke bære hele besparelsen, når tilskudskronerne fra Brønderslev Kommune skal fordeles. Dette klare signal har politikerne i Fritids- og kulturudvalget sendt til forvaltningen efter gårsdagens møde, hvor to forslag til ny fordelingsnøgle lå klar. I de forslag forvaltningen havde fremlagt, ville fem mindre haller miste tilskud, mens hallerne i Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund kunne se frem til et større tilskud, end det de har fået i år. At hallernes tilskud overhovedet er til debat igen skyldes, at byrådet har vedtaget en besparelse på 200.000 kroner for området i 2012 - og at byrådet har vedtaget, at hallerne i Thise og Stenum skal have tilskud på lige fod med kommunens øvrige haller. Hermed bliver der flere haller om at dele kagen - og de skal vel at mærke dele en mindre kage, end den der var til rådighed i 2011. Formand for Fritids- og kulturudvalget, Eskild Sloth Andersen, fortæller, at udvalget havde bedt om et oplæg fra forvaltningen, der tog afsæt i det nuværende administrationsgrundlag. - Vi har forkastet de to oplæg, der er kommet, og bedt om en anden udregningsmodel, så alle haller kommer til at bære besparelsen, tilføjer Eskild Sloth Andersen. - Vi synes ikke, der skal ske så store besparelse på de små haller, som der var lagt op til. Og så holder vi et ekstraordinært møde onsdag i næste uge, fortæller Eskild Sloth Andersen. Beslutningen er hermed udsat til 11. time, idet afgørelsen handler om hallernes tilskud for 2012. - Byrådet har besluttet at spare 200.000 kroner på området samtidig med, at de to haller i Stenum og Thise skal indgå i fordelingen. Og så er det op til os i Fritids- og kulturudvalget at beslutte, hvordan det kan ske. Udvalget skal på rundtur til hallerne i begyndelsen af det nye år. - Men den nye tilskudsmodel kommer til at gælde fra 1. januar. Og den skal tage afsæt i den aftale, der allerede kører i år. Men der bliver selvfølgelig nogle justeringer, understreger udvalgsformanden.