Lokalpolitik

Hals afviser møde

Hals Kommune afslår at mødes med den fyrede lærer Henriette Høgsbro. Byrådsmedlem undersøger kommunens brevudveksling med KL

HOU:Kommunaldirektør Erik Schmidt, Hals Kommune, vil alligevel ikke mødes med den fyrede lærer Henriette Høgsbro fra Hou Skole. Det skriver han i et brev til Henriette Høgsbro: "Da parternes holdninger i forhold til en eventuel løsning på sagen for os at se ligger fjernt fra hinanden, mener vi ikke for nuværende, at der er et behov for et møde parterne imellem". Erik Schmidt bad i fredags Henriette Høgsbro om et privat møde, som hun takkede nej til for i stedet at foreslå et møde, hvor hendes advokat også er til stede. Dette foreslag afviser kommunaldirektøren, som ellers havde lagt op til, at mødet kunne munde ud i et forlig. "Mit udgangspunkt for et sådant møde var, at denne sag er eskaleret til et niveau, som medfører høje menneskelige omkostninger på begge sider. Jeg håbede derfor på, at vi kunne finde en løsning, der kunne tilfredsstille begge parter...", skriver Erik Schmidt. I stedet vil kommunen nu afvendte en undersøgelse, der skal kulegrave forløbet i sagen. Erik Schmidt skriver: ".. at et eventuelt møde kan genovervejes, når vi ser konklusionerne fra en sådan undersøgelse. Borgmester Bent Sørensen (S) har foreslået, at Kommunernes Landsforening (KL) står bag undersøgelsen, men det afviser Venstre-medlemmet Keld Jul Vagner. - KL kan der ikke blive tale om. KL har fulgt sagen fra sidelinien som kommunens rådgiver og kan derfor ikke være uvildig, siger han. Keld Jul Vagner havde en forventning om, at KL skulle fremlægge en redegørelse for fyringssagen for økonomiudvalget og han er forundret over, at stabschef Jannie Knudsen afkræfter dette i et brev til Henriette Høgsbros advokat. Han har derfor søgt aktindsigt i Hals Kommunes korrespondance med KL. - Jeg vil vide præcis, hvad det er, KL er blevet bedt om at foretage sig, siger han.