Motionsidræt

Hals Cykel Motion fik gang i pedalerne

HALS:- Ingen må efterlades alene tilbage, og hvis holdet deler sig undervejs, skal der altid være mindst to i den bageste gruppe. Det er således et fælles ansvar, at alle kommer godt hjem og synes, at det har været en god tur. Således omtrent har det lydt gennem årene, inden medlemmerne af Hals Cykel Motion er blevet sluppet løs til hyggeligt samvær på de nordjyske landeveje. Det var da heller ingen undtagelse i år, da formanden Knud Asp Poulsen ved dette års standerhejsning på Vinkelvej bød et halvt hundrede cykelentusiaster velkommen til den tiende cykelsæson i klubbens regi. - Klubben startede i 1994 med en halv snes medlemmer, men har efterhånden støt og roligt vokset sig større. De seneste år har medlemstallet været meget konstant med omkring 80 aktive motionister, fortæller Knud Asp Poulsen. - Medlemstallet er langt større, end vi i vores vildeste fantasi havde forestillet os, da vi i foråret 1994 fik det lagt i faste rammer og besluttede os for et prøveår. - Grunden til den store tilslutning er blandt andet, at vi til stadighed forsøger at have et program, som tilgodeser alle uanset alder, størrelse, kondition og cykeludstyr. Naturligvis er der stor forskel på, hvor meget man kan og vil cykle. Nogle cykler meget langt og meget stærkt, mens andre foretrækker kortere strækninger i mere moderat tempo. Glæden ved motionscykling skal være for alle, og derfor cykles der i forskellige hold med forskellig distance og hastighed, tilføjer formanden. I år cykles der på søndage og torsdage, og i programmet er der indlagt en del motionsløb, som man efter lyst og evner kan deltage i. Her er der tale om distancer på alt fra 10 til 359 km. - Dog er der et par cykelløb, hvor man næsten har mødepligt. Det er Jyske Ås 22. juni, hvor Hals Cykel Motion plejer at være det størst tilmeldte hold, og så selvfølgelig vort eget løb, Skanseløbet, 10. juli, slutter Knud Asp Poulsen.