Børnepasning

Hals får et rigtigt bibliotek

Åbningstiden udvides til det dobbelte

HALS:Hals er nu 99 procent sikker på at få et folkebibliotek midt i byen. Økonomiudvalget indstiller til byrådets godkendelse på onsdag, at den gamle børnehave i Østergade indrettes og ombygges til bibliotek i forbindelse med udflytningen fra Hals Skole, når 3. etape af skolens udbygning går igang efter sommerferien. Det har samtidig lange udsigter med et medborgerhus, hvor et bibliotek har været tænkt ind. Derfor er planerne med den gamle børnehave kommet så langt, at ledende bibliotekar, Bjarne Finderup Christensen, sammen med de andre ansatte i Hals Kommunes biblioteksvæsen har udarbejdet en model for, hvordan den fremtidige struktur kan komme til at se ud. En af de større forbedringer bliver en udvidet åbningstid. Hidtil har biblioteket først kunnet holde åbent, når skolen var færdig med at bruge lokalerne. Nu kan der holdes både formiddags- og eftermiddagsåbent. - Vi arbejder ud fra en plan, hvor der kan blive to dage med tidligt åbent, formiddag og eftermiddag, samt to dage med sent åbent om eftermiddagen, fortæller Bjarne Finderup Christensen. Det samlede bibliotekspersonale, seks ialt, fra kommunens fem biblioteker, har fundet en løsning, hvor de både kan servicere borgerne, passe det administrative arbejde, bestille bøger osv. - Når vi nu får foden under eget bord, vil vi søge at udnytte rammerne mest muligt uden at udvide arbejdstiden, men så biblioteket får fordoblet åbningstiden til 24 timer om ugen. Vi arbejder yderligere på at få flere typer af materialer til Hals, som film, DVD, video og musik, der fysisk er placeret på hovedbiblioteket i Gandrup. Samlingen bliver så delt, så Hals også får glæde af materialet, underbygger Bjarne Finderup Christensen. Udflytningen fra skolebiblioteket til selvstændigt bibliotek medfører også en bredere kontakt til borgerne. - Som en nyanskaffelse vil der blive et læsehjørne, hvor man kan komme ind og læse dagens avis, og her tror vi at kunne ramme en anden målgruppe som pensionister og folk, der ikke normalt ville søge op på en skole for at sidde og hygge sig, siger Bjarne Finderup Christensen. Bygningen får en tilbygning på 35 kvm., og arealerne udenfor bliver grundigt ryddet op, så den gamle legeplads kan benyttes til dagplejens børn. Det færdige bibliotek er budgetteret til godt 800.000 kr.