Energiselskaber

Hals først med på pile-vognen

Pil kan konkurrere med billigt lettisk træ

HALS:Hals Varmeværk har været med til at skrive dansk energihistorie ved at være blandt de første større aftagere af piletræ. Gennem Ny Vraa Bioenergi I/S i Tylstrup har varmeværket i ialt købt 450 ton piletræ, og det bliver formentlig ikke det sidste. - Piletræet er nemt at arbejde med, og da firmaet samtidig prismæssigt kan konkurrere med vores øvrige leverandører, er det et oplagt valg, siger driftleder Søren Jacobsen, Hals Varmeværk. At Tylstrup-firmaet er i stand til at lave en forretning ud af at levere til varmeværket i Hals understreger, at piletræ kan stå sig i konkurrencen. Det gælder selv i forhold til billigt træ importeret fra Østeuropa. - Vores placering ved Hals Havn giver os en forretningsmæssig fordel, fordi det giver os mulighed for at få træ sejlet hertil. I Letland køber vi således hele stammer, som vi selv får fliset på pladsen, siger Søren Jacobsen. Piletræet er imidlertid lige netop i stand til at konkurrere med stammerne østfra til driftlederens udelte tilfredshed. - Vi vil hellere brænde danske brændsler end importerede, fordi vi dermed kan være med til at holde lokale arbejdspladser i gang, siger driftslederen, der dog pointerer, at den holdning ikke betyder, at værket vil betale overpris for varen. Hals Varmeværk er først og fremmest en forretning med det formål at sikre byens varmeforbrugere den billigst mulige vareregning, og derfor er driftlederen ude om sig, når det gælder træ til lave priser. Udover træet fra Letland aftager værket affaldstræ fra Hals Kommune og lokale skovejere. Prisbevidstheden kan da også ses på de varmeregninger, varmeforbrugerne modtager. En kWh koster 32 øre, og det betyder, at den årlige varmeregning for et parcelhus på 130 kvadratmeter ligger på ca. 10.000 kr., og det er væsentligt under prisniveauet for varmeværker generelt. Henrik Bach fra Ny Vraa Bioenergi glæder sig over, at man i Hals er med på at bruge lokalt fremstillet træmasse: - Det er vigtigt at have lokale aftagere, fordi fragten betyder meget for afregningen til producenten. Der må helst ikke være mere end 15 km. mellem leverandør og aftager, siger han. Søren Jacobsen bekræfter, at der ligger mange penge i fragten. I øjeblikket ligger prisniveauet i såvel Midtjylland som Sjælland et stykke over prisen i Nordjylland. Der vil dog kunne fremstilles betydelige mængder piletræ i Halsområdet, før det bliver nødvendigt at lede efter andre aftagere. Hals Varmeværks årlige behov for brændsel, som også omfatter halm, er 8000 ton.