Lokalpolitik

Hals for lille

Sagen om fyringen af børnehaveklasseleder Henriette Høgsbro har endnu engang bekræftet SF-Hals i, at politikere og embedsmænd ikke kan skille opgaverne ad. Politikerne er valgt til at styre den politiske proces. Man kan være enig eller uenig i de politiske beslutninger, men det er byrådet og i sidste ende borgmesteren, der har det overordnede ansvar for, at kommunen ledes i henhold til gældende lovgivning. Det er, efter SF-Hals' mening, ikke politikernes opgave at "dække" embedsværket, pr. definition. Der er desværre for mange eksempler i Hals Kommune på, at den hverken fagligt eller politisk er "stor" nok til at løse sine opgaver. Så her må man nok støtte den del af argumentationen for større kommuner, som kommunalreformen lægger op til. Anders Hind bestyrelsesmedlem i SF Hals, Heden 15, Vester Hassing og Lene Lindemann formand for SF Hals Østervang 70, Gandrup