Turisme

Hals går i fisk

Turistbyen sætter i starten af fokus fokus på sin tilknytning til havet.

Hele Hals går mere eller mindre i fisk, når der 3., 5., 6. og 7. august afvikles fiskefestival i havnebyen. Her sættes der for første gang specielt fokus på turistbyens tilknytning til hav og fiskeri. Hals Turistforening ser frem til en festlig weekend i fiskens tegn tilsat saluteringer og skudsalver fra lørdagens Sortkrudtfestival på Skansen i Hals. - Turistforeningen og Fiskefestivaludvalget håber på, at dette nye tiltag vil trække både lokale og turister til vores by og at vi kan skabe en tradition for en sådan festival, gerne med flere aktører fra vores lokalområde, lyder det fra den lokale Infoleder Inge Krogh Larsen. Inge Krogh Larsen oplyser desuden, at netop dette arrangement er udsprunget af et større projekt "Vision Østkysten", der har kørt i regi af VisitAalborg og Aalborg Kommunes "Oplevelseszoner Kattegat" de sidste to år. Projektet afsluttes senere i år med en vision for turismen på hele Aalborgs Kyst. De lokale restauratører har taget temaet til sig og sat fokus på fiskemenuer i festivalperioden. Et særligt børnearrangement har den lokale fiskehandler Claus Gregersen som tovholder, når han fredag er på pletten med sin fiskevogn og to store fiskebassiner. Her kan børnene opleve fisk på nærmeste hold og tilmed selv forsøge sig med snøren. Lørdag er der åbent hus i Skurbyen ved jollehavnen, hvor den lokale kultur med tørfisk på snor og råhygge omkring skurene kan opleves. Endelig byder weekenden på aktiviteter og fiskekonkurrence ved Lagunen Fiskepark, herunder fiskeri i faklernes skær.lup