Naturkatastrofer

Hals hørte om katastrofer

HALS:Der har i flere år været tradition for, at Dansk Røde Kors, Hals afdeling, indbyder besøgsvenner og deres modtagere - samt de nu tre aktive nørklegrupper - til hyggeligt samvær. Det var da også tilfældet i år, da Værestedet i Gandrup dannede rammen om et spændende arrangement med Johannes Hoffmann, Tversted, som nu gennem 10 år har været delegat for Dansk Røde Kors. Det er selvsagt et hverv, der har bragt ham til mange, forskelligartede naturkatastrofer og menneskeskabte konflikter rundt om i hele verden. Blandt andet har delegaten været med til at organisere hjælpearbejdet blandt flygtninge i Darfur, ved tsunamien på Sumatra og ved jordskælvet i Pakistan. Johannes Hoffmann tog i sit foredrag udgangspunkt i jordskælvet i Bam i Iran, hvor en by med en million indbyggere blev lagt i ruiner og 80.000 omkom. Her var han som lejrchef med til at skaffe forsyninger i form af telte, tæpper, nørkletøj og vand samt de mest nødvendige fødevarer til de nødstedte. Hospitalsafdelingen tog Norsk Røde Kors sig af.