Hals kirkedistrikt er vokset og menighedsrådet skal have et ekstra medlem

HALS:Da der er sket en stigning i befolkningstallet i Hals Kirkedistrikt, skal der i år vælges ni medlemmer mod otte for fire år siden. Dengang blev der indleveret to lister, og derfor blev der holdt kampvalg. - I Hals var halvdelen af det valgte menighedsråd nyvalgte, og hvis man tidligere har beskæftiget sig med organisationsarbejde er det noget af en tilvænning at fungere som medlem af et menighedsråd. Men jeg synes, trods alt, at vi i den foreårige periode har haft et fornuftigt samarbejde, udtaler formanden for Hals Menighedsråd, Bent Sloth. I morgen er der orienteringsmøde i konfirmandstuen om menighedsrådenes arbejde og opgaver i den fire-årige valgperiode, der slutter 1. december. I de seks kirkedistrikter i Hals Kommune har flere kirker fået renoveret og nybygget. Øster Hassing Kirke har fået en tiltrængt, og meget smuk velfærdsbygning, der kan anvendes også til møder. Gaaser Kirke holdt en lille genindvielse af kirken efter en renovering, og i den anledning blev et kunstværk tilført kirkerummet. Det er opgaver af den art et menighedsråd skal varetage og træffe beslutning om, ligesom det sammen med præsten, organisten og korlederen skal arrangere koncerter og i øvrigt skabe interesse for forhold af kirkelige og kulturelle forhold. I Ulsted Kirke har der således været holdt en kunstudstilling med lokale kunstnere. Men også samarbejdet med foreningslivet mod et udadrettet virke falder ind under menighedsrådenes funktion. Orienteringsmøderne holdes for Ø. Hassing og Ulsted i aften på henholdsvis Gandrup Kro og konfirmandstuen i Ulsted. For V. Hassing holdes mødet på torsdag i V. Hassing Sognegård, og for Hou kirkedistrikt mandag 13. september i Sognehuset.