Hals Kommune er klar til at købe og føre daghøjskolen videre

GANDRUP:Hals Kommune er klar til at købe Hals Daghøjskole i Gandrup, efter at daghøjskolens bestyrelse tidligere i år valgte at lukke skolen og fyre personalet. Lukningen var officiel ved indgangen til juli, og det skete som følge af en usikker økonomisk situation, hvor daghøjskolen kun kunne forhandle sig til halvårlige samarbejds- og økonomiaftaler med Hals Kommune. Det var imidlertid inden da en ændring af loven om daghøjskoler, der for alvorrev det økonomiske tæppe væk under daghøjskolen. Ændringen, som den dengang nye VK-regering havde gennemtrumfet, betød nemlig, at statsstøtten til daghøjskolerne bortfaldt til fordel for en overgangsordning, hvor det i stedet var kommunerne, der fik et rådighedsbeløb til området. Det var i Hals Kommune på godt en mio. kr., men da der med de nye tider skulle indgås en ny samarbejds- og økonomiaftale mellem AOF og kommunen, ville kommunen som nævnt kun acceptere en aftale for et halvt år - og det voldte kvaler. - Det gav os problemer, fordi vi med så kortvarig en aftale ikke rigtig vidste, hvor vi stod, og hvad kommunen ville, fortæller Erik Drejer, der nu har indtaget rollen som ordfører for det forretningsuidvalg, der af daghøjskolebestyrelsen blev nedsat for at indgå i forhandlinger om at lade kommunen købe daghøjskolelokalerne efter den lukning, som ifølge Erik Drejer var uundgåelig: - Vi måtte erkende, at grundlaget for daghøjskolens eksistens var borte, forklarer han. Erik Drejer er imidlertid godt tilfreds med den købsaftale, der nu er blevet opnået enighed om med kommunen. - Kommunen vil føre daghøjskolen videre i den ånd, som vi har drevet skolen i, og det er glædeligt, slutter han.