EMNER

Hals Kommune tager til genmæle

En borgers hjemmeside er sendt til advokat

HALS:I en pressemeddelelse fra Hals Kommune fremgår det, at en borger har oprettet en personlig internetside med det formål at beskrive borgerens oplevelse af samspillet med Hals Kommune. ”Hals Kommune finder tonen og indholdet på siden uacceptabelt og har derfor bedt vores advokat om at vurdere indholdet på siden.” står der. Advokatens konklusion er, at enkelte konkrete udtalelser er på kant med injurielovgivningen. - Så længe disse udtalelser står uimodsagt, vælger vi at lave en pressemeddelelse, siger stabschef Jannie Knudsen. Hun erkender, at der har været problemer i socialforvaltningen med for lange sagsbehandlingstider til følge, men siden har man i socialforvaltningen for alvor taget fat om strukturen og kommet igang med at finde og rette eventuelle fejl. Afdelingen er ydermere blevet fagligt opkvalificeret, og man har købt sig til hjælp udefra. Men på baggrund af denne borgers hjemmeside, har der bredt sig en mærkbar utilfredshed mod kommunens sagsbehandlere, hvorfor Jannie Knudsen finder det nødvendigt at tage til genmæle på afdelingens og personalets vegne. ”Hals Kommune beklager sagens udgang, men vi kan på grund af reglerne om tavs hedspligt ikke fortælle vores version af forløbet, med mindre borgeren giver pressen aktindsigt i sin egen personsag, eller hvis den pågældende borger tillader Hals Kommune at udtale sig. I så fald vil det blive synliggjort, at vi i denne sag som i alle andre sager træffer beslutninger, der ligger inden for lovens rammer”, står der videre i pressemeddelelsen. Der har været en kraftig ophobning af længerevarende syge/dagpengesager, som afdelingen har fået ned på 22. En halvering indenfor et halvt år. - Siden 13. oktober har vi gennemgået alle syge/dagpengesagerne. Og det er en ekstra gennemgang af alle aktive sager, hvor der bliver rettet op, hvis der er fejl. Så kommer turen til kontanthjælpssagerne, integrationssagerne og førtidspensionssagerne, fortæller Jannie Knudsen. - Hvis man føler sig stødt som menneske i vores behandling, går vi gerne ind og vurdere igen, pointere Jannie Knudsen. Kommunens afdelingschef Jesper Hosbond er netop fratrådt, og afdelingen skal nu ud og søge ny leder.