Hals-model duer ikke nødvendigvis i Aalborg

HALSMODEL:Jørgen Andersen (JA) skriver i læserbrev 19.oktober at der muligvis kan ligge faglige og personlige udfordringer i Hals-modellen for pædagoger og lærere. Selvfølgelig kan der det, men hvad der fungerer godt et sted, behøver ikke nødvendigvis at fungere godt et andet sted. Pædagogerne i DUS'erne i Aalborg får masser af faglige og personlige udfordringer - skolestartspolitikken, rummelighedsprojektet, DUS-indholdsplan - bare for at nævne nogle få. Et område de ikke behøver og ønsker sig faglige og personlige udfordringer på, er at skulle have ansvar for og gennemføre undervisning. Jørgen Andersen mener også, vi skal være åbne overfor en eventuel positiv evaluering af Hals-modellen. Efter BUPL Nordjyllands opfattelse kan vi ikke bruge en nok så positiv evaluering af forsøget i Hals i Aalborg, da udgangspunktet for evalueringen af Hals-modellen er et helt andet et udgangspunktet i Aalborg. Med hensyn til JA's forslag om, at gøre det valgfrit for den enkelte skole/institution at indføre udvidet skoledag, er BUPL Nordjylland absolut ikke enig. Det skal ikke være op til den enkelte skole/institution, om man ønsker at bruge DUS-forældrebetaling til at udvide undervisningen. Undervisning er og skal være skattefinancieret. Politikerne skal derfor tage ansvar. Hvis politikerne ønsker udvidet undervisning, må de finde pengene. Valgfrihed i det pædagogiske arbejde er vigtigt - i form af metodefrihed. Men det er politikernes ansvar at sætte rammerne, så der kan udføres et godt pædagogisk arbejde - også i DUS-ordningen.