Lokalpolitik

Hals Musikskole fik et enigt ja til at blive kommunal

HALS:Det var en glad musikskoleleder, Niels Riis Kristensen, der forlod byrådsmødet, for Hals Musikskole, der er privat men dog med kommunalt tilskud, kommer nu ind under kommunens beskyttende vinger. Fordelene er, at små musikskoler klarer sig bedre i en sammenlægning, hvis de er kommunale. Der kan frigøres ledertid fra administration til undervisning, og der kan spares moms, så disse midler i stedet også kan bruges til undervisning. Den administrative omlægning betyder en besparelse på 9-10 timer, der kan udløse godt fire undervisningstimer. Den sparede moms svarer til fire børnehavehold. De økonomiske konsekvenser er ikke udarbejdet endnu, men umiddelbart bliver der ikke tale om en stigning i udgifterne ved en omlægning. Musikskolen bruger i forvejen folkeskolernes lokaler til undervisning, og lærerne er alle lærere ansat under samme overenskomst, som hvis de var kommunalt ansatte. Derfor er der tale om den samme arbejdsgiver. Den kommunale musikskole skal have en bestyrelse, bestående af repræsentanter fra byrådet, forældrekredsen, én blandt musikskolens medarbejder, et medlem af amtsrådet og en repræsentant for folkeskolen. Punktet tog ikke lang tid at beslutte for byrådet, og der lød et pænt tillykke til Niels Riis Kristensen.