Lokalpolitik

"Hals Nord" går ind i forslagsfasen

Der går nu et halvt år, før byudviklingsplanen kommer ud til høring

HALS:Der går næsten et helt år, før den demokratiske proces med at skabe den nye helhedsplan for udvidelse af Hals by med godt og vel 800 nye boliger, ny vej og erhvervsområde er slut. Hvis man som borger ønsker indflydelse på den kommende plan, der blev sat i søen 11. januar 2005 ved et første borgermøde, så gælder det om at holde sig for øje, hvordan processen skrider frem. Foroffentlighedsplanen for byudviklingsplanen for "Hals Nord" er nu slut per 31. januar, og selvom der skulle komme bemærkninger ind med morgenposten i dag til Hals Kommune, vil de også komme med i den videre behandling, lyder det fra kommunen. Næste trin bliver behandlingen af de indkomne forslag i februar/marts i chefgruppen, teknisk udvalg, økonomiudvalget og byrådet, hvorefter den egentlige bearbejdning af byudviklingsplanen går i gang for at få lavet et forslag til et tillæg til kommuneplanen for "Hals Nord". Høring til sommer Behandlingen af forslagene skal så igen gennem udvalgene, der er berammet til maj/juni, før den egentlige offentlighedsfase på otte uger kan gå igang hen over sommeren. Her får borgerne igen mulighed for at komme med indsigelser til planforslaget, og en godkendelse forventes at komme i oktober/november. Processen begyndte med offentliggørelsen af planforslaget fra 21. december til 31. januar, altså fire uger, hvilket er blevet kritiseret fra blandt andre 14 berørte lodsejere, som i deres kommentarer til kommunen har bedt om, at der bliver mere tid til at sætte sig ind i detaljer omkring planen. På borgermødet på Hals Skole 11. januar lovede borgmester Bent Sørensen (S), at der ville blive holdt endnu et borgermøde. I det kommunale oplæg regnes der med en plan, hvor Hals Metalsmelteri flyttes fra sin grund, og én hvor det bliver liggende med en 200 meter beskyttelseslinje. Her er der samtidig indtegnet en omfartsvej nord om bydelen. For at få plads til de sidste 200-300 boliger, har den kommunale plan også inddraget en 50 ha. fredskov. Det er disse grønne oaser samt trafikplanlægningen, der har fået berørte borgere til at kritisere kommunens planarbejde som hastværk.