Hals og Hou til suppleringsvalg

HALS:På både Hals og Hou Skole mangler der et medlem af skolebestyrelsen. Og da der ikke er flere stedfortrædere til rådighed, skal der afholdes et suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Senest 26. november skal man have brevstemt, så man kan vælge et nyt medlem til begge skoler, så skolebestyrelsen kan blive fuldtallig igen.