Hals siger ja til museums-fusion

HALS:Byrådet i Hals sagde i går ja til at lade Hals Museum indgå i en fusion med Hadsund Egns Museum og Aalborg Historiske Museum. Det er en fusion, der fra årsskiftet skal munde ud i et nyt museum, Nordjyllands Historiske Museum, der bibeholder lokale afdelinger i Hals, Hadsund og Aalborg - hvor mandskabet og det nuværende aktivitetsniveau også fastholdes. For Hals Kommune har det primære mål med fusionen været at sikre en længe ønsket statsanerkendelse til Hals Museum - med hvad det medfører af stats- og amtsstøttekroner - og dette mål bliver nu med fusionen opfyldt.