EMNER

Hals Sparekasse mangler udlån

Nordjyllands mindste sparekasse har kæmpe indlånsoverskud

Mens mange danske pengeinstitutter stadig vånder sig under eftervirkningerne af store tab på udlån, så har Hals Sparekasse et helt andet problem. Sparekassens kunder er nemlig mere interesserede i at sætte penge ind på deres opsparingskonti frem for at låne penge af sparekassen. - Vi har konstant et stort indlånsoverskud, som endda er blevet endnu større i den senere tid, fortæller direktør Einar Larsen fra Hals Sparekasse. Udlånene er i øjeblikket på omkring 200 millioner kroner, mens indlånene nu er oppe på 470 millioner kroner. Det giver sparekassen et indlånsoverskud på 270 millioner kroner, som skal investeres. - Vi har placeret de 270 millioner kroner i obligationer, men de giver på grund af det lave renteniveau jo kun en lille indtægt, konstaterer Einar Larsen. Pres Et pengeinstitut lever groft sagt af at modtage indskud fra kunderne og så låne pengene ud til en rente, der er højere end renten på indlånene. - Men når vi nu ikke låner nær så mange penge ud, som vi modtager i indlån, så er resultatet selvfølgelig en kraftig bremse på vores primære indtægtskilde, nemlig renteindtægterne fra udlån, siger han. Der er på kortere sigt ikke nogen vej ud af den renteklemme, som Hals Sparekasse må leve under på grund af det store indlånsoverskud. Hals Sparekasse kunne ganske vist så let som ingenting kunne øge sine udlån kraftigt ved at låne penge ud til personer uden for lokalområdet. - Men det ville være ensbetydende med, at vi skulle opgive vores forsigtige kreditpolitik og tage større risici på vores udlån, og det vil vi ikke, siger Einar Larsen. Sparekassens udlånspolitik er nemlig baseret på "kirketårnsprincippet". - Det betyder billedlig talt, at vi skal kunne se ud til vores kunder fra byens kirketårn, det vil sige, at vi kun låner penge ud til private og virksomheder fra vores forretningsområde, som er den tidligere Hals Kommune, fortæller han. Derfor er sparekassen i modsætning til andre lokale pengeinstitutter ikke løbet ind i tab på udlån til ejendomsspekulanter fjernt fra lokalområdet. Den typiske erhvervskunde i Hals Sparekasse er en lokal handels- eller håndværksvirksomhed med op til otte ansatte. Oversolid Den forsigtige udlånsprofil afspejles i Hals Sparekasses solvensprocent, det vil sige egenkapitalen i forhold til den risiko, som banken har på udlån og andre aktiver. Sparekassens solvensprocent ligger på over 20 procent. - Lovens krav er mindst otte procent, så vores solvensprocent er altså langt over det dobbelte af kravet, konstaterer Einar Larsen.