Hals

Hals Sparekasse uskadt

Finanstilsynet har kun få kritiske bemærkninger efter en inspektion i december i Hals Sparekasse.

Direktør Einar Larsen fra Hals Sparekasse slipper gennem Finanstilsynets nåleøje uden store skrammer. Arkivfoto: Niels Meredin

Direktør Einar Larsen fra Hals Sparekasse slipper gennem Finanstilsynets nåleøje uden store skrammer. Arkivfoto: Niels Meredin

Det fremgår af en redegørelse, som Finanstilsynet har offentliggjort. Tilsynet skriver heri, at "sparekassens nedskrivninger gennemgående (skønnes, red.) at være tilstrækkelige". Finanstilsynet noterer sig i den udsendte redegørelse, at Hals Sparekasses forretningsmodel er "traditionel, da sparekassens aktiviteter langt overvejende består i at betjene kunder i lokalområdet i og omkring Hals med almindelige ind - og udlån". Det er den forretningsmodel, som direktør Einar Larsen fra Hals Sparekasse tidligere over for NORDJYSKE har karakteriseret som kirketårnsmodellen. - Det betyder billedligt talt, at vi ikke låner penge ud til kunder, der bor længere væk, end at vi kan se, hvor de bor fra kirketårnet, sagde han. Tilsynet konstaterer i redegørelsen, at sparekassens solvens ligger på 24,2 procent, mens minimumskravet til solvensen ligger nede på 11,1 procent. Det betyder, at sparekassen har en egenkapital, der er meget større end nødvendigt for at dække tabsrisikoen. Finanstilsynet peger i sin redegørelse på, at sparekassen har en høj renterisiko, der ligger langt over gennemsnittet for pengeinstitutter af Hals Sparekasses størrelse. Den høje renterisiko skyldes, at sparekassen har en forholdsvis stor obligationsbeholdning, som taber i værdi, hvis renteniveauet stiger. Fik påbud Hals Sparekasse slipper dog ikke fra Finanstilsynets besøg helt uden skrammer. Finanstilsynet giver nemlig sparekassen påbud om at revidere bestyrelsens forretningsorden. Og Finanstilsynet kræver samtidig, at bestyrelsens forhandlingsprotokol for fremtiden kommer til at indeholde alle relevante drøftelser, som bestyrelsen har haft.