Hals

Hals sparekasse

Fakta

Tal fra Hals Sparekasses regnskab for 2009: Renteindtægter: 22,6 mio. kr. Resultat efter skat: 3,9 mio. kr. Udlån: 205,8 mio. kr. Indlån: 433,8 mio. kr. Egenkapital: 84,6 mio. kr. Garantkapital: 8,5 mio. kr. 15 heltidsansatte Sparekassen har 2700 garanter med et gennemsnitligt garantindskud på 2400 kr. Staten ejer garantbeviser for 3 mio. kr. Bestyrelsesformand: Birgitte Melgaard Nielsen Direktør: Einar Larsen I en analyse gennemført af Børsen og Niro Invest blev Hals Sparekasse tidligere på året udnævnt til Danmarks sikreste. Kilde: Hals Sparekasse