Halsløs gerning

KL-OPLÆG: KLs formandskab har forsøgt at afvæbne det oplæg de i fællesskab lancerede i sidste weekend. Der kom dog intet nyt frem i indlægget (6.3.). KLs oplæg oser fortsat langt væk af ældrebyrde og formaning om, at efterlønsordningen kun er til låns. Det står lysende klart, at KL har besluttet, at folkepension, forældreorlov og efterlønsordning skal væk, det er blot et spørgsmål om tid! Det er bemærkelsesværdigt! KL (og vi andre) ved jo ikke noget om forsørgelsesbyrden i 2030! Vi ved, der bliver 400.000 flere ældre, men ikke om arbejdsstyrken falder med 100.000 personer, som KL hævder. Det er en formodning. Til gengæld ved vi, at der bliver færre unge og derved plads til det grå guld på arbejdsmarkedet. Det er jo ikke videnskabeligt bevist, at folk på 60 år helst vil på efterløn. Tværtimod tyder undersøgelser på, at seniorerne ofte helst vil blive noget længere på arbejdsmarkedet, men føler sig ugleset. Det sidste, kombineret med arbejdsgiverens manglende lyst og mod til også at prioritere den erfarne arbejdskraft, bevirker formentlig at mange, der kan og vil, ikke får muligheden. Måske vil der om 20 til 30 år være den situation, at ordet gammel ikke længere er et fyord samt at den erfarne arbejdskraft ligefrem vil være eftertragtet. Det kan meget nemt vise sig, at KLs dommedagsformodninger er skudt helt ved siden af. Det vil derfor være halsløs gerning, hvis Folketinget nu handler i panik, på baggrund af KLs oplæg. Det er VK-regeringens skattestop (og ideologisk hysteri på Jyllands-Postens direktionsgang), der aktuelt har tændt en glød i laden. Det er ikke præcise og indiskutable økonomiske beregninger for dansk økonomi 25 år frem i tiden. I øvrigt handler folkepension og efterlønsordningen ikke grundlæggende om økonomi. Det handler især om politisk prioritering. Dybest set handler velfærdsdebatten om hvilket samfund vi vil have. Et markedsorienteret eller ét, hvor fællesskab og sociale hensyn tæller mest. Det skulle Anker Boye altså tænke på!