Lokalpolitik

Halsvar udbedes

Læserbrevsskribent stiller spørgsmål omkring haller

Jeg har med stor interesse læst Eskild S. Andersens bemærkninger vedr. det kommunale tilskud til idrætshallerne, der skal være gældende fra nytår. Fritids- og kulturudvalget har nu godkendt en model, der giver hallerne samme beløb i støtte per kvadratmeter til vedligeholdelse, forbrugerafgifter, rengøring og låneudgifter. Svømmehallerne i Hjallerup og Brønderslev får en specialordning, og de mindre haller får et specielt tilskud på 150.000 kroner - og så er der åbenbart en mindre pose penge til overs, der måske kan anvendes - efter aftale - i de mindre haller. Brønderslev Kommune betaler for foreningerne og skolernes timeforbrug - foreningerne skal herefter indbetale et gebyr til kommunen for hver time, som foreningen lejer. Kommunens udgangspunkt f.s.v. angår foreningerne, er de timer, som blev "købt" i 2009 - altså før hal nr. 2 blev opført i Brønderslev. Det fremgår endvidere af artiklen, at der er tale om "timekøb" i hal nr. 2 i Brønderslev. Jeg har nogle spørgsmål, som jeg håber, at Eskild S. Andersen vil svare på. I modsat fald er jeg sikker på, at Idrætssamvirket, der jo har budt til formandsmøde medio november - vil blive bedt om at svare! 1. Hvor stor en stigning er der i halgebyret i 2011 i forhold til 2010? 2. Hvorfor er der i aftalen en bemærkning om "timekøb" i hal nr. 2 i Brønderslev - der er vel ingen forskel på lejebetingelserne f.s.v. angår hal nr. 2? 3. Er foreningernes leje af hal nr. 2 i Brønderslev afhængig af en speciel kommunal tilladelse - og er der plads i det kommunale budget til den leje, som foreningerne indgår? 4. Hvordan sikrer den enkelte forening sig, at den ikke kommer til at leje timer uden kommunal medfinansiering? 5. Der er åbenbart et anlægsbudget på 1,5 mio. kroner i udvalgets regi - er der tale om et "først til mølle princip"? Det er jo et mindre klogt princip, idet kommunen risikerer, at bevillige midler til et formål, der på grund af det nævnte princip nyder fremme - på bekostning af et meget bedre formål, der indsendes senere. Jeg vil foreslå en ansøgningsfrist - det er en fair ordning - for nu at bruge et politisk modeord. 6. Tilskudsmodellen er et produkt af den værste gang "sognerådspolitik". Kommunen risikerer at udbetale kroner til en hal, der nemt kunne undvære beløbet - eller en del deraf. "Besparelsen" kunne så i stedet højne standarden et andet sted, men det kræver jo politisk mod - men der er også tre år til næste valg - så hvorfor ikke udvise samme politiske mod! 7. Brønderslev-Hallernes 2009 regnskab er med røde tal på bundlinjen - ca. 47.000 kroner. Moderniseringen af de gamle omklædningsrum vil jo give yderligere et underskud på ca. 135.000 kroner. Selve byggeriet af hal nr. 2 afsluttes i 2010, så jeg vil opfordre Brønderslev Byråd til at følge tæt op på regnskab 2010 og budget 2011. Det er for sent, som det nu sker i 2009. 8. En kulegravning af den enkelte hal, regnskab samt budget, vil uden tvivl være en "øjenåbner" - og det bør gennemføres før kommunens budget 2012 "sættes i søen".