Halv milliard til kronisk syge

Mennesker, som lider af en kronisk sygdom som diabetes, rygerlunger eller muskel-skeletsygdomme, skal have en lettere gang gennem sundhedssystemet og større sikkerhed for at få den nødvendige behandling på rette tid og sted. Det er formålet med de i alt 565 millioner kroner, der er afsat frem til 2011, og som sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) forventer at udmønte i løbet af februar, skriver Berlingske Tidende. - Når vi taler kronisk sygdom, er der ofte mange forskellige aktører inde i behandlingen, både hospital, praktiserende læge, kommunen, patienten selv og måske også arbejdsgiver og fagforening. Ved at udvikle såkaldte forløbsprogrammer, der skaber bedre sammenhæng mellem de forskellige aktører, kan vi ikke bare give de kroniske patienter en bedre behandling og øget livskvalitet, vi kan også frigøre ressourcer i sundhedssystemet, siger han og påpeger, at en meget stor del af udgifterne i sundhedsvæsnet går til behandling af kroniske sygdomme, siger Jakob Axel Nielsen. Sundhedsstyrelsen udarbejdede i begyndelsen af 2008 en såkaldt generisk forløbsmodel, der skal give en overordnet ramme for indholdet i forløbsprogrammer for de i alt otte kroniske sygdomme, der skal omfattes af ordningen, og i en række kommuner og regioner er man allerede godt på vej med at skabe sammenhængende patientforløb. Det er ikke mindst erfaringerne herfra, der nu skal udbredes og videreudvikles. /ritzau/