Lokalpolitik

Halv million kr. til ny Aalestrup-park

Byrådet positivt stemt over for Bevægelsesparken i Aalestrup, der forventes at kunne indvies i begyndelsen af september

Rasmus Vetter - rådede på byrådsmødet til at se på trafikforholdene i området ved den kommende bevægelsespark. Arkivfoto

Rasmus Vetter - rådede på byrådsmødet til at se på trafikforholdene i området ved den kommende bevægelsespark. Arkivfoto

Arbejdet med at etablere Bevægelsesparken i Aalestrup er nu i fuld gang, og det betyder, at projektgruppen bag parken har planlagt indvielsen til søndag 5. september. - Vi synes, det kunne være et fint tidspunkt for åbning af Bevægelsesparken, idet der samme weekend er ”Åben By” i Aalestrup, hvor vi sætter fokus på byens kvaliteter og tilbud - fra billige byggegrunde til de mange aktiviteter og kulturelle tilbud, vi har, siger borgerforeningens formand, Søren Bruun Sørensen. Åben by aktiviteterne er primært koncentreret om lørdagen 4. september, hvor der bl. a. vil være indvielse af Aalestrup Realskoles nybyggeri ved undervisningsminister Tina Nedergaard. Nabo til Rosenparken Bevægelsesparken, der nu er på trapperne, etableres på det tidligere tennisanlæg ved Rosenparken, og her man i fuld gang med at fjerne de gamle tennisfaciliteter og rydde beplantning omkring anlægget, så der kommer mere lys og luft. Den kommende bevægelsespark vil adskille sig fra andre større aktivitetsparker, idet der skabes et kreativt miljø i et hjørne af Aalestrup, hvor de selvorganiserede ” idrætsudøvere” får plads. Parken er inspireret af de engelske Teletubbies, idet der etableres et Teletubbies landskab kombineret med bevægelsesredskaber. De placeres i bakkedal og på bakketop alt efter størrelse og funktion og bakkerne skal i sig selv inspirere til løb, tummel og bevægelse. Det forventes, at bevægelsesparken i kraft af sin beliggenhed ved Den Jyske Rosenpark vil fungerer som en løftestang for den og omvendt vil Rosenparken øge fokus på Bevægelsesparken. Kommunal maskinkraft Og at det er et projekt, der er værd at støtte, kom også til udtryk på byrådets junimøde. Her havde man den store tegnebog fremme, da Bevægelsesparken var på dagsordenen. Byrådsmedlemmerne besluttede at frigive penge og arbejde - maskinkraft - til lige knap en halv million kroner. Borgergruppen bag projektet har sat sig selv til at skaffe en million andre kroner og er meget tæt på målet. På byrådsmødet rejste det lokale medlem, Rasmus Vetter, Aalestrup (S) spørgsmålet om trafikforholdene i området ved den kommende bevægelsespark og han rådede til, at man trafiksikrer vejen foran parken, som er fyldt med tung trafik. Et forslag som formanden for teknisk udvalg, Niels Krebs, Farsø, (K), lovede at se nærmere på.

Forsiden