Halv million til sund indskoling

FREDERIKSHAVN:Børn lever mere og mere usundt, og omkring 20 procent er overvægtige. Det vil Frederikshavn kommune nu sætte tidligt ind overfor. Derfor blev det i sidste uge vedtaget på et møde i Sundhedsudvalget, at de penge, der var øremærket til børns kost og motion, skulle gå til ”Projekt sund indskoling i Frederikshavn kommune”. Projektet går ud på at uddanne børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger på kommunens 22 skoler til såkaldte sundheds-ambassadører, så de kan inspirere børnene til gode kost- motionsvaner. -De skal lære noget om sammenhængen mellem sundhed, indlæring og forebyggelse, og så skal de motivere børnene til at lave nye lege, svarer sundhedskoordinator Britta Olsson på spørgsmålet om, hvad en god sundheds-ambassadør kan. Projektet er møntet på de børn, der starter i skolen, og det mener Britta Olsson er en godt tidspunkt. -Når man starter på noget nyt, så er man tit mere åben for at ændre sin livsstil, og det gælder både børn og forældre. Anders Broholm (V) er medlem af sundhedsudvalget for Frederikshavn Kommune, og det var hans forslag, at pengene skulle gå til børn i indskolingsalderen, og selvom projektet kun løber over et år, så mener han, at det vil få langtrækkende konsekvenser. -Vi er i udvalget rimeligt enige om, at vi vil blive ved med at afsætte de her penge, selvom det måske bliver til en anden målgruppe næste gang. Men det her projekt er godt, fordi det giver nogle nøglepersoner noget viden, som ikke dør ud, bare fordi børnene går ud af skolen, siger han. Selvom det er lærerne og pædagogerne, der skal være sundhedsambassadører, så mener Britta Olsson dog stadig, at forældrene har en hovedrolle. -Børnenes sundhed er primært forældrenes ansvar, og dem skal vi også være i dialog med. Men børn er i dag mange timer uden for hjemmet, så de professionelle har også et ansvar. Der skal først ansættes en projektleder inden projektet kan starte, men Sundhedsudvalget regner med at projektet kører fra februar næste år til januar 2009.