Lokalpolitik

Halv pris for huse i provinsen

Prisfesten er meget ujævnt fordelt, men udsigten er fortsat stigende priser

NORDJYLLAND:Efter tørre økonomiske tæsk fra Christiansborg nåede boligmarkedet helt i bund i 1993, men siden da har det været sjovt at være boligejer. Støt og roligt er parcelhuset eller ejerlejligheden blevet mere værd år for år i en takt, der langt overstiger både pris- og lønudvikling. Men det ser ud til, at prisfesten er slut. Eksperter venter fortsat stigende priser, men i et helt anderledes moderat tempo. - Markedet har længe udpræget været sælgers marked, men der er kommet lidt mere balance mellem køber og sælger. Hvad vej, det vipper, er svært at sige, men det kan ligge længe på vippen, siger kommunikationskonsulent Mikkel Errboe fra Home-ejendomsmæglerkæden, hvor man forventer moderat stigende priser. Liggetiden, den tid det tager at sælge et hus, er steget markant til omkring 150 dage. Samtidig kravler arbejdsløsheden langsomt i vejret. Det burde medføre et pristryk, men er blevet modvirket af rentefald og måske af de afdragsfrie lån. - Det opsving, vi forventer, vil næppe føre til stigende boligpriser, fordi det samme opsving vil føre til en stigende rente og derved modvirke effekten af en øget beskæftigelse, siger chefanalytiker Steen Bocian, Danske Bank. Han forventer boligpriser, der stiger i takt med eller en smule hurtigere end inflationen og ser ingen grund til hverken af fremskynde eller udskyde et køb af ejendom. Halv pris Ved begyndelsen af 1995 koster ejerlejligheder i København, Odense og Aalborg næsten det samme pr. kvadratmeter – mellem 5.200 og 5.600 kroner. Men siden da er ejerlejligheder i Aalborg steget med 97 procent og i Odense med 87 procent. I samme periode er forbrugerpriserne generelt kun steget med 20 procent og lønnen for privatansatte steget endnu hurtigere med cirka 40 procent. Gennemsnitsprisen for en kvadratmeter i de to provinsbyer ligger nu på cirka 10.000 kroner. Men det er en bagatelstigning sammenlignet med København, hvor ejerlejlighederne i denne periode er blevet 234 procent dyrere. Tallene for parcelhuse viser samme tendens, om end knap så kraftig. Her er det blevet 162 procent dyrere at købe et hus i København, mens det 'kun' er blevet omkring 70 procent dyrere i de to store provinsbyer. Kvadratmeterprisen på over 16.000 kroner er næsten præcis dobbelt så høj i København. - Boligerne er blevet lidt højt prissat på Sjælland, siger Steen Bocian, Danske Bank. Boligmarkedet reagerer imidlertid med en vis træghed, så selv i det storkøbenhavnske vil priserne kunne stige lidt endnu, men hovedstaden er tættere på toppunktet end de attraktive provinsbyer. De trods alt mere moderate prisstigninger i provinsen gør, at priserne er mere robuste i de byer, hvor erhvervsaktiviteten er stigende. Uændret boligbyrde Boligpriserne er nu steget uafbrudt i ti år, men umiddelbart før faldt de syv år i træk. Vi har nu slået det forrige toppunkt i 1986, men boligydelserne, det det koster at sidde i et hus, er ikke historisk høje i kraft af et anderledes lavt renteniveau. Boligydelserne har været stigende, men boligbyrden er dog stagneret eller direkte faldet de seneste to-tre år, viser en ny opgørelse fra Nykredit. Boligudgiften som andel af nettoindkomsten er stabil for lejlighedskøbere, mens den er faldet svagt for huskøbere. Førstegangskøbere sidder altså i dag ikke så hårdt spændt for som tidligere. Disse beregninger er dog gennemsnitsbetragtninger for landet som helhed.