Halvårsresultat før skat 4,6 mio. kr.

PANDRUP:Radio/tv- og fly-virksomheden Dantax i Pandrup noterede for første halvdel af regnskabsåret 2003/04 en stigning i antallet af solgte enheder på 7 pct. Men faldende dollarkurs modvirkede den mængdemæssige omsætningsstigning i et sådant omfang, at der omregnet i kroner blev tale om et omsætningsfald fra 158 mio. kr. til 145 mio. kr. Alligevel præsterede virksomheden et resultat før skat på 4,6 mio. kr., som var 15 pct. over budgettet, og det er baggrunden for, at Dantax opjusterer forventningerne til resultatet for hele 2003/04 til 9 mio. kr. før skat eller 1 mio. kr. mere end tidligere ventet. RB-Børsen