Byggeri

Halvanden eller to etager?

[ Uddrag af Naturklagenævnets afgørelse: [ ¿Det følger af lokalplanteksten, at den påklagede bebyggelse kan opføres i indtil 1 1/2 etage. (...) En væsentlig del af facaderne fremstår som en bygning i to etager. Dette understøttes af de tegninger, som Naturklagenævnet har fået tilsendt. (...) Der er tale om et hus, der er opført med fladt tag, og hvor de lodrette flader med store vinduespartier fortsætter på førstesalen, således at denne fremstår som en fuld etage. Naturklagenævnet finder på den baggrund, at det samlede indtryk af bygningen er, at den fremtræder som en bebyggelse i to etager.¿