Halvdelen skal motiveres til uddannelse

Fyrede vil hænge fast i ledighed, hvis de ikke uddanner sig.

- Vi vil kun arbejde - vi er for gamle til uddannelse. Sådan forventer Kvindeligt Arbejderforbund i Aalborg, at halvdelen af deres 180 fyrede medlemmer på Flextronics vil reagere, når de bliver spurgt om planerne for fremtiden. - Det er måske en forståelig reaktion. Men vores råd til denne gruppe er, at de bør overveje uddannelse, siger næstformand Lissi Bech. Og Kvindeligt Arbejderforbund er overbevist om, at budskabet nok skal nå nogle. - Vi ved, at cirka en tredjedel er motiverede for uddannelse. Og fra den tidligere fyringsrunde har vi - med blandt andet en uddannelsesdag og personlig vejledning - fået mange til at uddanne sig.Det håber og tror jeg også vil lykkes denne gang, vurderer næstformanden. Faren ved at fravælge uddannelse er helt klar. - Hvis man vælger at flytte fra det ene ufaglærte job til det andet, risikerer man at ende i mange års ledighed. Især for den gruppe af lidt ældre der hverken har 9. eller 10. klasse, siger Lissi Bech. Problemet er, at selv om arbejdsgiverne taler om behovet for "det grå guld", så ender mange i aldersklassen over 50 nemlig påudskiftningsbænken. - Vores råd er derfor, at man tager de timers enkeltfag i for eksempel engelsk, edb eller dansk, som man gerne må tage, mens man er ledig. Og vi opfordrer folk til at tage længere forløb, hvis de har mod på det. I dag mødes de faglige organisationer på Flextronics for at diskutere, hvordan man hjælper de fyrede bedst muligt.