Halve sandheder

GRAVERSEN:I et nyt indlæg (24.1.) skriver hr. Holger Graversen i et svar til Carl Frede Haugaard og Lars Nielsen, at han finder videre debat spild af tid. Jeg kunne ikke være mere enig med hr. Graversen. Hans indlæg er så fyldt med direkte urigtigheder og halve sandheder, at videre debat med ham må betegnes som håbløs, med mindre han sætter sig ordentligt ind i de historiske kendsgerninger i stedet for de af ham fremførte, populistisk/politiske påstande. Bedre bliver det jo ikke af, at han trækker både udenrigsministeriet, Red Barnet og Læger Uden Grænser af stalden til støtte for sine udgydelser. Værst finder jeg dog den flabede debatform, han anvender over for sine to meddebattører. Vi får at vide, at de er uden for pædagogisk rækkevidde, uvidende, fremfører platte frækheder og ikke fatter, hvad andre skriver. Hr. Holger Graversen! De har selv bestilt musikken. De er en skændsel for en demokratisk debat og en rædselsfuld advokat for de arme palæstinensere, hvis sag, De forsøger at tale. Med fortalere som Dem forstår jeg bedre, at palæstinenserne forleden stod på rådhuspladsen og råbte: ”Ned med Danmark og ned med demokratiet!” Må Allah, Den Barmhjertige, se i nåde til dem!