EMNER

Halvering af antal klagesager

SINDAL: Skatteankenævnet i Sindal Kommune har i 2002 haft et markant fald i antal klager, som nævnet har haft oppe til en behandling, og samtidig har kun ganske få fået medhold i deres klage over deres skatteansættelse. Sidste år blev 23 klager afgjort, og i kun i to tilfælde har skatteankenævnet givet klageren fuld medhold, og to andre sager endte med delvist medhold. En enkelt klage er taget op igen, men i de resterende 18 klagesager blev skatteforvaltningen ansættelse stadfæstet. Året før i 2001 havde skatteankenævnet mere travlt med ialt 44 klager, og her fik klageren medhold i 16 tilfælde. Skatteankenævnets beretning fra 2002 fortæller også, at ialt 14 skatteydere er gået videre til Landsskatteretten, og heraf har de to fået delvist medhold, mens otte afgørelser fra skatteankenævnet er blevet fastholdt. Fire klager er stadig under behandling i Landsskatteretten. Skatteankenævnet har set på, hvor lang tid der går, fra en skatteyder sender en klage, til der foreligger en kendelse fra ankenævnet. I 50 procent af sagerne går der under tre måneder, og ingen klage har været mere end 4-5 måneder undervejs.poch