Halvvejs jorden rundt på en hektar raps

Med energiafgift på rapsolie hindrer politikerne et gennembrud for CO2-fri transport, siger ekspert

AALBORG:En let duft af friture breder sig over de danske landeveje. Årsagen er ikke flere grillbarer, men det faktum, at stadig flere biler bygges om til at køre på rapsolie. Skønsmæssigt 200 forhenværende dieselbiler får i dag deres energi fra de solgylne marker, hvor en enkelt hektar i et gennemsnitsår er i stand til at sende en Folkevogn Golf halvvejen rundt om jorden ved ækvator, hvilket vil sige 22.000 kilometer. - På Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi har vi deltaget i ombygningen af cirka 100 biler, og jeg vil tro, at et tilsvarende antal bilejere ved egen hjælp har installeret det nødvendige apparatur, siger ingeniør Niels Ansø, der på centret gennem godt seks år har arbejdet med rapsoliedrevne biler. Et arbejde, der omfatter kurser på Aalborgs Tekniske Skole for gør-det-selv folk, der har villet skifte den forurenende dieselolie ud med den CO2-neutrale rapsolie. På græsrodsniveau - Og det breder sig langsomt på græsrodsniveau, men skal der for alvor rigtig komme skred i tingene, skal der politisk handling til. I øjeblikket koster rapsolie omkring otte kroner for en liter og dermed omtrent det samme som diesel, og det holder mange tilbage fra at skifte. Et par kroners forskel i rapsoliens favør ville rigtig sætte gang i kørsel på rapsolie, siger Niels Ansø, der er skuffet over, at der fra politisk side ikke er større velvilje over for rapsolie. - Bortset fra CO2-afgiften på 24 øre plus moms, der blev fjernet 1. januar i år, er rapsolie ligeså afgiftbelagt som dieselolie. Tilbage er der stadig en energiafgift på 2,49 kroner plus moms, siger Niels Ansø, der savner saglige argumenter for at opretholde energiafgiften. - Man bruger som argument, at staten vil lide et provenutab, men den mistede afgift vil i vid udstrækning komme ind igen i form af øget indtjening fra de mange mennesker, der ville blive involveret i ombygning af biler og produktion af anlæg til fremstilling af rapsolie. I eksempelvis Tysland, hvor rapsolie er fritaget for afgift, har man undersøgt den sammenhæng nøjere og fundet frem til, at af en afgiftslettelse på en krone havner de 83 øre ad andre kanaler fortsat i statens lomme, siger Niels Ansø, der mener, at en fjernelse af afgiften på raps samtidig ville være en måde, hvorpå man fra politisk hold vil kunne støtte landområderne. - For ikke at glemme miljøet, siger ingeniøren, der henviser til, at netop transportsektoren er en af de helt store syndere i kraft af en stadig stigende udledning af kultveilte fra forbrændingen af benzin og kul. Rapsoliebiler udleder også kultveilte, CO2, men da rapsplanterne under deres vækst optager CO2, bidrager de ikke til atmosfærens indhold af CO2 og dermed ikke til drivhuseffekten. Udlandet foran Som konsekvens deraf har lande som Sverige, Holland og som før nævnt Tyskland fritaget rapsolie for energiafgift. - Sammenlignet med andre vedvarende brændstoffer er rapsolie et rigtigt godt alternativ til fossilt brændstof som dieselolie, fordi det er så enkelt og nemt at fremstille. Et presse- og filtreringsanlæg til 60-70.000 kroner, og landmanden er kørende. Dermed kan rapsolie fremstilles lokalt, og med en decentral produktion undgår vi at skulle transportere det over lange afstande. I forvejen kræver rapsolie meget lidt energi at fremstille, og derfor tæller det rigtig godt i ethvert miljøregnskab, siger Niels Ansø. På landsplan har cirka 120 landbrug et anlæg til oliefremstilling og af disse sælger cirka hver sjette rapsolie til transport. Men med øget efterspørgsel vil antallet af "optankningssteder" hurtigt vokse, siger ingeniøren, der understreger, at rapsolie alene ikke klarer CO2-problematikken for transportsektoren. - Men rapsolie kan levere et rigtig godt bidrag, siger han. Indtægt for landmænd For landbruget vil det betyde en ny indtjeningsmulighed, fordi efterspørgslen på olien, der er et restprodukt fra fremstilling af foderkager til kvæg eller svin, vil stige. I dag går hovedparten af olien til enten varmeværker eller bruges som foder. Motormæssigt er det relativt ukompliceret at omstille en dieselmotor til at køre på rapsolie - Det handler kort sagt om, at rapsolien, der i kold tilstand er 30 gange mere tyktflydende end dieselolie, skal varmes op for at blive mere tyndtflydende. Olien vil dog fortsat være mere tyktflydende end diesel, og derfor skal dyserne, der forstøver olien, også udskiftes, siger Niels Ansø. Et færdigt ombygningskit koster i omegnen af 5000 kroner plus moms. Med vejledning kan personer med forstand på mekanik selv foretage operationen, men skal man på værksted, stiger udgiften til cirka det dobbelte. Trods den i øjeblikket spage politiske opbakning til kørsel på rapsolie har Niels Ansø fra 1. august skippet sit faste job hos Folkecentret for som selvstændig blandt andet at arbejde med rapsolie i relation til transportsektoren.