Lokalpolitik

Ham blev der lyttet til

‡Direktør, byråds- og regionsrådsmedlem Ole Albæk, Digetvej 3, Uggerby ved Hirtshals, 64 år.

Ole Albæk er død, 64 år gammel, efter længere tids sygdom.

Ole Albæk er død, 64 år gammel, efter længere tids sygdom.

‡Direktør, byråds- og regionsrådsmedlem Ole Albæk, Digetvej 3, Uggerby ved Hirtshals, 64 år. Ole Albæk var et utrolig aktivt og alsidigt menneske, der i årtier prægede sin landsdel. Både som skolemand og som lokalpolitiker var han ofte dén, der tænkte nyt. Når han oplod sin malmfulde røst, blev der lyttet. Ole Albæk kendte samtidig Nordjylland og dets politiske landskab bedre end de fleste og formåede derfor i talrige tilfælde at få sine tanker omsat til virkelighed. I Hirtshals sad han i en lang årrække i byrådet, valgt på en tværpolitisk liste. Da Hirtshals blev en del af Hjørring Kommune, blev Ole Albæk formand for børne- og undervisningsudvalget og arbejdede her ihærdigt på at skabe skoler og børnehaver, der modsvarede fremtidens udfordringer. Samtidig holdt han altid fokus på det nære - børns hverdagsliv. Det kan man blandt andet se i et af hans yndlingsudtryk: "Det er i mødet med barnet, at udviklingen sker". Ole Albæk var en stor personlighed. Når han trådte ind i et rum, kunne det mærkes. Han nød stor respekt blandt kolleger og samarbejdspartere, for han var kendt for at være ualmindeligt godt inde i detaljerne i de ting, han beskæftigede sig med. Hans lokalpolitiske karriere begyndte i 1989 i Hirtshals, hvor han var viceborgmester og formand for børne- og kulturudvalget. Han har i den grad sat sit præg på børneområdet i den daværende Hirtshals Kommune. Blandt andet var han sammen med sine kolleger i forvaltningen med til at bringe pædagogikken Reggio Emilia til Hirtshals - et projekt, som mange andre kommuner efterfølgende rejste til Hirtshals for at se på. Han stod også i spidsen, da Hirtshals Kommune indførte en børneforvaltning, hvor man samlede alt, der havde med børn at gøre ét sted. Det skabte en ny helhed, som mange andre kommuner sidenhen kopierede. I alle årene i politik var Ole Albæk valgt på en ikke-partipolitisk liste. Disse lister kæmpede i adskillige år for at få lov til på lige fod med partierne at blive repræsenteret i bestyrelsen for Kommunernes Landsforening. Da dette omsider lykkedes, tilfaldt pladsen Ole Albæk, der herfra formåede at være talsmand for en mangeartet flok af kommunalpolitikere. Han havde i mange år et nært samarbejde med Hirtshals' mangeårige borgmester, Knud Størup, som han også afløste i nordjysk regionalpolitik som repræsentant for en sammenslutning af borgerlister. Ole Albæk var i regionsrådet ene om at repræsentere listen, men i kraft af sit engagement, sin indsigt og sin tæft for det politiske spil sikrede han sig og listen langt mere indflydelse, end det ene mandat matematisk set skulle udløse. Ole Albæk var født i Biersted og tog studentereksamen fra Aalborg Katedralskole. Han blev læreruddannet, men allerede som 33-årige udnævntes han til skoledirektør i Hirtshals. Her var han initiativtager til en række projekter, der satte Hirtshals på landkortet, heriblandt landets første sommerskole, hvor børn kunne koncentrere sig om deres interesse en uge i sommerferien, og etableringen af English House, hvor skoleelever fik en hel uge på engelsk. 1986 blev han administrerende direktør for virkomheden Dafolo, hvor han havde sit virke indtil 1997. Da tiltrådte han som leder af Vendsyssel Udviklingsråd. Rækken af tillidsposter omfatter også bestyrelsesposter i Vendsyssel Teater, Vendsyssel Historiske Museum og på Nordsøcentret, hvor han som formand myndigt stod i spidsen, både når tingene gik godt, og når alt var kaos som efter storbranden i 2003. Han er desuden forfatter og medforfatter til bøger og artikler om pædagogik, politik og ledelse. Ole Albæk efterlader sin kone og tre sønner, Lars Albæk, Kristian Albæk og Morten Albæk.