Brovst

Han­de­ler

{ Hjal­mar Bol­vig Has­sel­balch har solgt Overgårdsvej 14, Tor­slev, til Sø­ren Juhl Ole­sen. Ejen­doms­vær­di 2.300.000 kr. { Hol­ger Niel­sen m. fl. har solgt Schibstedsvej 3, Brovst, til Kha­lid Darwich og Liza Abou Houssein. Ejen­doms­vær­di 780.000 kr. { Ka­ren Mar­gre­the Lau­rid­sen har solgt Sønd­re Alle 36, Brovst, til Ole Lar­sen og Ri­tha Bre­um Lar­sen. Ejen­doms­vær­di 790.000 kr. { Brovst Bap­tist­me­nig­hed har solgt Bohrsvej 16, Brovst, til Mona Hyt­tel Ma­thia­sen og Micha­el Bis­gaard. Ejen­doms­vær­di 730.000 kr. { Svend Thom­sen m.fl. har solgt Skal­ler­ne 20, Øland, til Jens Oluf Thom­sen. Ejen­doms­vær­di 10.700.000 kr. { Svend Thom­sen har solgt del­are­al af Skal­ler­ne 26, Øland, til Jens Oluf Thom­sen. Ejen­doms­vær­di 3.000.000 kr.