Han favner hele regionen

Forfatter er selv blevet en slags attraktion på Limfjordsegnen

Knud Sørensen: - Mange steder ville der jo slet ikke bo mennesker, hvis man ikke havde turismen som indtægtskilde. Foto: Peter Mørk

Knud Sørensen: - Mange steder ville der jo slet ikke bo mennesker, hvis man ikke havde turismen som indtægtskilde. Foto: Peter Mørk

Turisme er godt, bare det ikke bliver tivoliseret. Forfatteren Knud Sørensen, 80 år i det tidlige forår og født i Hjørring, men bosat på Mors siden 1961, er nærmest selv en del af Limfjordsegnen turistattraktioner - på lige fod med digtere og forfattere som Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg. Og det har han faktisk ikke noget imod. Så længe det holder sig inden for den metier, der er hans - at fortælle historier om de mennesker og den egn, han nærmest kender hver en matrikel af. For det var som landinspektør, at han for snart 50 år siden kom til Mors, og i den metier har han haft rig lejlighed til at sætte sig ind i forholdene og komme ind på livet af befolkningen derud vestpå. - Selvfølgelig skal man passe på med turismen. Den har også ødelæggende virkninger, hvis den får lov at løbe løbsk. Men som forholdene er især i udkantsområder, synes jeg godt, det kan være forsvarligt. Mange steder ville der jo slet ikke bo mennesker nu om stunder, hvis det ikke var for turistindtægterne. De ville ganske enkelt ikke kunne opretholde tilværelsen, påpeger Knud Sørensen, hvis far var husmandssøn fra de sandede jorder omkring Hune ved Blokhus. Historien godt for turismen Selv har han været formidler på mangfoldig vis. Med talrige foredrag og guidet folk rundt i Limfjordslandets vestlige del. - Ofte har det været, fordi foreninger rundt omkring gerne ville have tukket deres særlige kvaliteter frem, og det opnår man netop typisk ved at få et historisk indblik. I næste omgang kommer den historiske bevidsthed også turismen til gode. Ingen tiltrækkes for alvor af et historieløst landskab, bemærker Knud Sørensen, som også i mange af sine bøger - eksempelvis Digtere omkring Limfjorden - har været med til at vække interesse for kulturhistorien. Det alternative Sjovt nok var forfatterkollegaen Johan Skjoldborg i mange år omkring 1900 ansat af Nationalmuseet til at foretage fredninger i Thy og Han Herred samt på Herning/Holstebro-egnen. Samme rolle har Knud Sørensen haft som landinspektør, og den slags giver god indsigt i fortiden. - Men det handler jo absolut ikke kun om det historiske. Mors og Thy har i nyere tid været omdrejningspunkt for mange alternative bevægelser - Æ Verdensuniversitet i Skyum Bjerge, filmskolen i Thisted og Nordisk Center for Vedvarende Energi i Sydthy, hvor jeg selv har siddet i støttekredsbestyrelsen i en del år. Det var noget af det mest spændende, jeg har været med til i min tid. Og et godt eksempel på noget, som absolut ikke er sat i gang af hensyn til turisterne, men som absolut er et aktiv i turismen her på egnen, siger Knud Sørensen, som gerne ser Mors og Thy som en enhed. Og det kunne forsåvidt også indbefatte det Vendsyssel, han selv har rødder i. Folk i nord og vest har på mange måder et skæbnefællesskab, de taler stort set samme sprog - og har turisterhvervet som en væsentlig indtægtskilde.