Han hænger på regningen

Afslag på at få betalt dialyse i Bulgarien

NORDJYLLAND:Medmindre det lykkes 42-årige Lasse Aagurd at finde en gavmild fond eller privat sponsor, hænger han selv på regningen for dialysebehandling under et ferieophold i Bulgarien. Amtets sundhedsudvalg sagde i går nej til at dække de udgifter, som førtidspensionisten fra Hirtshals havde til dialyse, da han sidste sommer var i Bulgarien. Behandlingen kostede ham 202 euro, svarende til godt 1400 danske kroner. Afslaget sker med henvisning til, at Bulgarien ikke er med i EØS-samarbejdet. En aftale, som sikrer eksempelvis nyrepatienter gratis dialyse på tværs af landegrænser i ialt 20 europæiske lande. Blandt andet er samtlige EU-lande med i samarbejdet. Lasse Aagurd var inviteret med til Bulgarien af sine forældre, som ikke havde tænkt over, om feriemålet var omfattet af en samarbejdsaftale om gratis dialysebehandling. Siden ferien sidste sommer har Lasse Aagurd uden held søgt både amtet og forskellige fonde om at få dækket sine udgifter til dialysebehandling. Til sidst sendte han en henvendelse til amtet på vegne af brugerrådet ved dialyseafdelingen i Hjørring, som han er formand for. Det er den henvendelse, sundhedsudvalget nu har taget stilling til. - Vi risikerer, at det vil få helt uoverskuelige økonomiske konsekvenser, hvis alle gratis kan blive behandlet for alt i alle verdens lande. Hvis vi siger ja i dette tilfælde, må det ud fra et lighedsprincip nødvendigvis gælde alle sygdomme, påpeger Karl Bornhøft (SF, der er formand for sundhedsudvalget. - Jeg synes det er helt rimeligt, at dialysepatienter og andre med kroniske lidelser kan komme på ferie og får gratis behandling, mens de er afsted. men det er der altså også mulighed for i 19 andre europæiske lande, tilføjer han. Karl Bornhøft opfordrer nordjyder med behandlingskrævende kroniske lidelser til i god tid at konsultere deres eget sygehus, når de skal planlægge ferie. Sygehuset oplyser automatisk om, hvilke lande der er omfattet af EØS-samarbejdet, ligesom sygehuset er behjælpelig med at træffe de nødvendige aftaler i ferielandet.