Han har en fremtid som fuldtids-skagbo

Turisme, bøger og markedsføring hører til Jørn Grønkjærs specialer

Jørn Grøn­kjærs fir­ma­nav­ne er in­ter­na­tio­na­le, og selv om han her er fo­to­gra­fe­ret i New York, er det nær­om­rå­det Ska­gen, som har hans stør­ste in­te­res­se.

Jørn Grøn­kjærs fir­ma­nav­ne er in­ter­na­tio­na­le, og selv om han her er fo­to­gra­fe­ret i New York, er det nær­om­rå­det Ska­gen, som har hans stør­ste in­te­res­se.

SKAGEN:På døren ind til Jørn Grønkjærs nye kontor kommer der formentlig til at stå Nordic Books og måske yderligere et firmanavn, som skal erstatte det nuværende Grønkjær Cul-tour & Event - ordet event er jo efterhånden slidt op, mener Jørn Grønkjær. Men man skal ikke lade sig narre af de udenby’sk klingende navne. - Det er så absolut nærområdet i Skagen, som har min allerstørste interesse, og lige efter det følger Ny Frederikshavn, og jeg håber, jeg kommer til at arbejde sammen med både det offentlige og med firmaer i Skagen, Frederikshavn og Sæby, når jeg har fået mig etableret i Skagen, siger Jørn Grønkjær. Etableringen på det professionelle plan sker 1. oktober, idet Grønkjær er en af de allerførste, som har lejet kontor i havnemesterboligen. Gammel i Skagen På det private plan har Jørn Grønkjær været bosat i Skagen så længe, at han skal have skiftet det aktive medlemskab af Deltids Skawbo-foreningen ud med et passivt medlemskab. Jørn Grønkjær har en lang og meget indholdsrig tilværelse bag sig. Det er blandt meget andet som lokalradiochef i Galten og som turistchef i Viborg og senest på Samsø. Stillingen på Samsø beklæder han frem til 1. oktober. - Der er så mange ting i gang på Samsø, at jeg også venter at komme til at beskæftige mig en del med øen efter 1. oktober, men min opmærksomhed vil først og fremmest være rettet mod Skagen og mod bogverdenen, som jeg har arbejdet med i mange år, senest som koncept- og projektudvikler for Nørhaven-koncernen. Det er Danmark største bogtrykkerivirksomhed, som har afdelinger i Danmark, Norge, Sverige, Polen og England, og den har jeg stadig forbindelse til, siger Jørn Grønkjær. Denne forbindelse blev blandt andet brugt i forbindelse med udgivelsen af Bent Hardervigs jubilæumsbog til turistforeningens 100 års jubilæum tidligere i år. - Jeg har de senere år arbejdet meget med projektudvikling inden for bogverdenen. Det resulterede i fjor i en stor H.C. Andersen-samling, og jeg arbejder en del i både Norge og Sverige med bøger og kampagner af forskellig slags, og det venter jeg da også at gøre, når jeg er 100 procent etableret i Skagen, siger Jørn Grønkjær. Helse og biograf - Jeg har efterhånden stor erfaring inden for både turisme og markedsføring, og jeg ser mange muligheder for at kunne arbejde på disse områder fremover, siger Jørn Grønkjær. Jørn Grønkjær har haft nære kontakter til Skagen i flere år, og han har deltaget aktivt i arbejdet med at få fonden og foreningen Skagen Helse etableret, og han håber at kunne få brug for de erfaringer, han har indenfor biografdrift, i forbindelse med planerne om en ny biograf i Skagen. - Jeg var sammen med en fem andre biografinteresserede med til at få sat skub i en lukningstruet biograf i Ry. Den drev vi, indtil vi overdrog den til en andelsforening, og det har da givet en del erfaring, som jeg håber kan bruges i forbindelse med planerne for en ny biograf i Skagen, siger han. - Jeg har ikke tænkt mig, at jeg vil blande mig i alt muligt, men Skagen Helse og biografen er nok to områder, hvor jeg gerne vil være med - det er i hvert fald aktiviteter, som jeg brænder for, siger Jørn Grønkjær. Jørn Grønkjær venter også, at der vil blive en del opgaver i hele Ny Frederikshavn Kommune. Der er mange muligheder i de tre byer. Jeg er fuld af beundring for alt det begivenhedsmæssige og etableringsmæssige, som sker i Frederikshavn, og over kultur-og naturværdier, som findes i Skagen og i Sæby. Sæby har jo været rigtig god til at bevare mange gode ting og har en hygge på en lidt anden måde, end den, som eksisterer i Skagen, siger Jørn Grønkjær.