Detailhandel

Han har sin arbejdsplads i begge ender af landet

Købmand Kim Poulsen, Vorupør, bliver 50 år på fredag, og det fejres i Åbyhøj

På fredag fylder købmand Kim Poulsen, KP Marked i Vorupør, 50 år. Han har de seneste 15-16 år været et markant talerør for de mindre købmand. Kim Poulsen har en stor afdeling med piber, og indtil 2005 var han arrangør af Vorupør-mesterskaberne i piberygning - et mesterskab, der stoppede p.g.a. forbud mod tobaksreklamer. Foto: Peter Mørk

På fredag fylder købmand Kim Poulsen, KP Marked i Vorupør, 50 år. Han har de seneste 15-16 år været et markant talerør for de mindre købmand. Kim Poulsen har en stor afdeling med piber, og indtil 2005 var han arrangør af Vorupør-mesterskaberne i piberygning - et mesterskab, der stoppede p.g.a. forbud mod tobaksreklamer. Foto: Peter Mørk

I købmands-kredse bliver Kim Poulsen, KP Marked i Vorupør, beskrevet som en købmand, der lige så ofte trækker i hvid skjorte og habit som i den blå jakke med Merko logoet på højre bryst. Som formand for Jyske Købmænd, næstformand i De Samvirkende Købmænd og næstformand i Danske Købmænd A/S og Edeka Danmark har Kim Poulsen nok at gøre med organisatorisk arbejde. Kontraster Kim Poulsen blev i 1992 valgt til bestyrelsen for Jyske Købmænd og har sideløbende med driften af købmandsbutikken i det yderste af Vestdanmark i Vorupør haft sin jævnlige gang i det yderste af Østdanmark i København. Der er ikke kun tale om to geografiske yderpunkter. På alle tænkelige områder oplever Kim Poulsen kontrasterne mellem København og Vorupør, og netop kontrasterne er med at til drive ham fremad i hans mange gøremål. Faktisk er Kim Poulsen fascineret af kontraster, og han kan efter et møde i København vandre gennem byen for at indsnuse atmosfæren, mennesker og de imposante og gamle bygninger i landets hovedstad. Fordeling af poster Det gennemgående tema i Kim Poulsens organisatoriske arbejde er kampen for den mindre købmand, som han selv opfatter sig som en del af. Han fortæller i den forbindelse, at der i foreningen De Samvirkende købmænd er en underforstået aftale om, at formanden så vidt muligt skal vælges blandt medlemmerne på Sjælland og næstformanden fra Jylland. - Det har vi gjort, fordi formanden ofte er til møder i København, og samtidig repræsenterer formanden oftest supermarkederne, mens næstformanden repræsenter de mindre købmænd, fortæller Kim Poulsen, der desuden i år blev valgt som næstformand i Edeka Danmark. Den tillidspost er skruet helt anderledes sammen end de organisatoriske poster. - De seneste år har vi haft en stigning i omsætningen fra tre til 10 mia. kr, og Edeka er grossistleddet til butikkerne Merko, Aktiv og Focus, og det er de danske købmand, fortæller han og nævner, at Edeka hviler på fire ben, og det er købmændene, discount, catering og convience butikker, som for det meste er kiosker. Netop de mindre købmand ligger ham på sinde. Som formand for Jyske Købmænd repræsenterer Kim Poulsen 650 medlemmer. For år tilbage var medlemsskaren langt større, og Kim Poulsen erkender, at det langt hen ad vejen er markedskræfterne, som afgør tætheden af de mindre købmænd i lokalsamfundene. Men han afviser, at kampen for de små købmænd er en kamp mod vejrmøller. - Der skal være nogen til at råbe op, når politikerne taler om at ændre på lukkeloven eller for eksempel planloven, og når det drejer sig om fødevaresikkerhed, kan det nogle gange være nødvendigt at have eksperter i kæden, men i en almindelig mindre købmandsbutik fungerer tingene ikke på den måde, så for mig er det meget håndgribeligt, understreger han, der helt klart opfatter sig som talerør for den mindre købmand, og han er overbevist om, at indsatsen nytter. Ellers ville han ikke år efter år kunne blive ved med at mobilisere entusiasmen. Baglandet Uden en forstående familie og personale ville Kim Poulsen ikke være i stand til at bruge den tid på organisatorisk, som han rent faktisk bruger. - Jeg har et godt personale, som klarer tingene, når jeg ikke er tilstede, og privat er jeg ligeledes privilegeret, fordi min familie bakker mig op, fortæller han, der i 1975 begyndte som købmand i Vorupør, der hvor lysstøberiet bor i dag. To år senere kom han med i sine forældres butik, og 10 år senere overtog han den, og flyttede i 1991 til den nuværende adresse, der senest blev udvidet med 140 kvadratmeter i 2006. Fingernem Som stor dreng hjalp Kim Poulsen til i forældrenes kiosk i Thisted, og han kastede sig begærligt over reparation af piber og især Ronson lightere. Han var faktisk så god, at han søgte om at komme i lære på fabrikken i England. Det arbejde passede ham nemlig fint, men da forældrene købte købmandsbutik i Vorupør, blev idéen om at flytte til England skrinlagt. Der er Kim Poulsen, hans hustru Anne Katrine og to børn Sophie og Kasper blevet hængende. Og familien har det godt og trives med at bo i et mindre samfund. - Her bekymrer vi os om hinanden, og det har vi det alle godt med, påpeger Kim Poulsen. poul.erik.tarp@nordjyske.dk