Han leverer stadig den daglige mælk

Bondemand har været mælkeproducent i 50 år

Mælkeproduktion 29. september 2002 08:00

STENHØJ: - Jeg er bare en simpel bondemand, bemærker Ernst Nielsen som noget af det første, da NORDJYSKE besøger hans lille gård udenfor Stenhøj. Men uanset, hvordan Ernst Nielsen introducerer sig selv, er det 1. oktober 50 år siden, at han startede som trofast leverandør af mælk til skiftende mejeriselskaber. Først skete leveringen til Stenhøj Mejeri, dernæst til Aalborg Mejeriselskab og i de sidste mange år til MD Foods, som for et par år siden fjor fusionerede med den svenske mejerigigant, Arla. Hertil afgår dagligt 200 kilo mælk. Den 82-årige landmand er stadig aktiv i stalden med at passe og malke køer, og trods sin høje alder klarer han stadig den del af bondelivet uden hjælp udefra. Efter konens død for 11 år siden har han boet alene på gården. - Jeg tager en dag ad gangen og så længe, helbredet holder. Først og fremmest er det på grund af interessen for køerne, at jeg bliver ved - men jeg er nok også bange for, at jeg vil føle mig alene, hvis jeg skulle sidde inde i stuen hver dag, indrømmer Ernst Nielsen. Foruden 10 malkekøer af sortbroget, dansk malkerace, har han i øjeblikket 18 kvier og kalve i stalden. Stort set hele sit voksenliv har han haft med køer at gøre. I en havl snes år var Ernst Nielsen kontrolassistent i Elling-Råbjerg området, inden han i 1952 købte det lille landmandssted på Nordvangsvej ved Stenhøj med godt 15 tdr. land jord. Nogle år senere lagde han 6 tdr. land til, men stordrift blev det aldrig til. Besætningen af malkekøer har kun været oppe at runde de 14-15 stykker i en periode. - Min kone og jeg hjalp hinanden. Vi var begge ikke-rygere, så vi manglede ikke noget. Ingen af os arbejdede ude, fordi vi havde intet besvær havde med at få til vores fornødenheder, erklærer Ernst Nielsen, der umiddelbart derefter bemærker, at det meste af indtjeningen på de store landbrug går til afdrag på gæld og afskrivninger og andet "skidt og lort". I de sidste 20 har en maskinstation klaret det grove markarbejde, men den udgift er trappet ned i år, fordi Ernst Nielsen pr. 1. april solgte 16 tdr. land af sin jord. Ernst Nielsen tilhører en type af bønder, der er ved at forsvinde fra landbruget på grund af den omsiggribende stordrift. På jubilæumsdagen som mælkeproducent gennem 50 år vil han være omgivet af familiemedlemmer og venner. Dagen fejres nemlig på Dybvad Kro med en middag med 83 tilmeldte deltagere.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...