EMNER

Han passede på 300 tyske flygtninge

Helt til Thy nåede østtyske flygtninge for de sovjetrussiske tropper, og 300 blev i maj 1945 indkvarteret i lejren på Kronens Hede

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ukendt Pige fra flygtningelejren på Kronens Hede på kanten mellem Vandet og Kronens Hede plantager. Der blev ryddet skov, da tyskerne anlagde en luftpejlestation. På billedet ses flere af de i alt seks barakker, der var i området. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

29. december fortalte vi i Thisted Dagblad i serien "Spor i landskabet", at der efter Befrielsen 5. maj 1945 blev etableret en lejr for tyske flygtninge i bygningerne ved den luftpejlestation, de tyske besættelsesstyrker havde etableret ved Taghøj, Tageshøj og Kongens Kilder i Vandet Klitplantage. Dengang var stedet dog kendt som Kronens Hede. Til at passe på de 300 tyske flygtninge, der blev indkvarteret her - ud af de i alt knap 4000, der kom til Thisted Amt - ansatte Thisted Politi, som havde ansvaret, to vagtledere og tre vagthold på hver seks mand. En af de to vagtledere var den dengang 21-årige, nu 88-årige, Hugo Krogsgaard, Koldby. Efter opvæksten i Koldby blev han købmandsuddannet i Stagstrup, 1943 havde han lige fået fast arbejde hos en købmand i Thisted, da han blev indkaldt til Civil-Forsvaret (CF) og skulle kaserneres i Vrå: - Det var jeg ked af. Nu havde jeg jo lige fået job. Så fik en ven det ordnet sådan, at jeg i stedet gik ind i den civile beskyttelse (CB). Det betød en uddannelse på et halvt år på fuld tid, men derefter kunne jobbet som "føl" hos politiet i Thisted passes samtidig med kommisjobbet hos købmanden, fortæller Hugo Krogsgaard. Det betød, at Hugo Krogsgaard og hans kammerater passede deres job om dagen, men om aftenen og natten mødte de på politistationen, der dengang lå på Frederikstorv, for at bistå politiet. Men 19. september 1944 opløste besættelsesmagten det danske politi, og de politifolk, som ikke nåede at flygte, blev interneret i kz-lejre i Tyskland: - Nu etablerede Thisted Kommune så et kommunalt vagtværn, som vi gamle CB'ere blev hyret til. Vi havde 12 timers vagter om aftenen og natten, men fik lov at sove i fire timer. Det betød, at vi så kunne passe vore job om dagen. Vi var jo unge dengang og tænkte, at vi kunne sove, når vi blev gamle, husker Hugo Krogsgaard. Mød Hugo Krogsgaard i Thisted Dagblad mandag

Forsiden