Militær

Han skal bare væk

8. a fra Gug skole følger engageret angrebene på Irak. Kun 1 af 20 er direkte imod. Resten siger OK, når alt andet har vist sig umuligt

- Det bliver godt at få ham udryddet. Udsagnet var spontant og ham Iraks præsident Saddam Hussein. Eleven med den kontante mening var Thomas Hildebrandt. Stedet var 8. a på Gug Skole i går eftermiddags dagen derpå, efter at de to danske landsdækkende tv-stationer havde kørt USAs krig mod Irak fra tidlig morgen til midnat, og selve dagen, da aviserne bragte adskillige sider med et fortløbende fokus på krigen. Emnet var aktuelt, og med i tasken havde klasselærer Jesper Nielsen sin avis for alle eventualiteters skyld, ikke hvis, men når emnet kom på bane. Det kom det i dobbelttimen over middag, hvor den stod på geografi og klassens tid på skemaet. Ikke mindst fordi klassen fik besøg af NORDJYSKE Stifstidende. Eleverne var særdeles velorienterede, selv om Jesper Nielsen ikke på forhånd havde brugt specielt megen tid på at snakke krig. Men han var forberedt på at gøre det og havde også en holdning til, om han færdes i de yngste klasser eller i en 8. klasse som denne. Kortet til hjælp - I de små klasser tager han først og fremmest verdenskortet til hjælp og udpeger, hvor tingene sker i forhold til, hvor man selv bor. Og der er alligevel nogle tusinde kilometer mellem Danmark og Irak, og at risikoen for at der vil falde bomber i Danmark er lille. Han ser det som en førsteopgave at berolige de yngste med, at krigen ikke er lige uden for døren. I 8. a tog man situationen nogenlunde fattet. De havde fulgt med på tv og flere havde læst aviser. En eventuelt irakisk modsvar med biologiske våben forholdt de sig nogenlunde fattede til. Der var ikke noget af det, de frygtede umiddelbart. Derimod kunne flere godt ængstes for, at angrebet, som Danmark nu også støtter med u-båd og korvet, kunne være begyndelsen til en tredje verdenskrig, da lærer Jesper Nielsen skitserede, hvilke lande, der indgår i det, USAs præsident Bush betegner sig ondskabens akse: Irak, Iran og Nordkorea. - Irak er et lille land i forhold til Iran, men et centralt land, der ligger op til Tyrkiet, som er Europas port til Asien, forklarede han, da rullekortet over den store verden blev trukket ned. Han undlod heller ikke at fortælle, at han havde erfaret som sidste nyt, at Nordkorea med atomvåben er tæt på en krig med Sydkorea. Eleverne i 8. a havde gjort sig deres tanker. Umiddelbart syntes meningerne med et flertal for krig overraskende set i lyset af folkets røst gennem demonstrationer i fredens tjeneste. 8. a bestående af 14-15 årige er for krig, men kan godt lade sig skræmme, hvis det er starten på en verdenskrig. Men med forskellige indgange. Kun 1 ud af de 20, der var mødt i går af klassens i alt 23, skønnedes ved første øjekast at være imod krigen. Ingen anden udvej Det ville så være så uendeligt let at drage konklusionen, at resten var for. Det var imidlertid kun syv, da de stemte via håndsoprækning. De andre var nok mest for, men som Jesper Find udtrykte det: - Alle går vel ind for en fredelig løsning. Når det nu ikke kan lade sig gøre, så er krigen nødvendig. De fleste ønsker ham jo fjernet. Jesper håber på, at krigen bliver hurtigt overstået, men han er heller ikke i tvivl om faren for, at Saddam Hussein vil bruge de masseødelæggelsesvåben, han utvivlsomt har, så længe han er ved magten. Saddan Hussein skal fjernes. Det var alle enige om. For, som Tine Schou bemærkede, nu har han haft chancen for at forbedre forholdene i 12 år. (Saddam Hussein blev banket på plads efter invasionen i Kuwait i 1991). Sara var den eneste, der var direkte imod: - Det er dumt med krig, fordi det går ud over en befolkning, som i forvejen er hårdt ramt med udefra pålagte sanktioner. Jeg synes ikke rigtig krig løser nogen problemer. Sara frygter, hvad der kan ske med resten af verden. Mads Møller var af en noget anden mening: - Man kan ikke stole på ham. Det har nu vist sig, at han bruger nogle af de missiler, han sagde han ikke havde, mod Kuwait. Konklusionen på snakken med 8. a må være, at Saddam må fjernes koste, hvad det koste vil, og at prisen og næsten det værste, der kan ske, at mennesker må dø. Der blev også stillet spørgsmål til klassen om USAs interesser i Iraks olie. Det blev der ikke givet så mange bud på, men nogle var overbeviste om, at vinder USA ikke krigen, skal man da nok ikke regne med, at Saddam vil sælge olie til USA i fremtiden.