Lokalpolitik

- Han skal ikke drive os rundt i manegen

Fle­re med­lem­mer af tek­nisk ud­valg vil ikke give en dis­pen­sa­tion til Hans An­der­sen i sa­gen om Havnehuset.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Arne B. Schade (S) mener, at det er helt uacceptabelt, at bygherren bygger uden en byggetilladelse.

Sagen om Havnehuset giver ikke bare panderynker hos naboerne til byggeriet, også politikerne i teknik- og miljøudvalg ser med stor alvor på sagen. Flere af medlemmerne vil ikke umiddelbart give en dispensation til, at Havnehuset er blevet væsentligt højere end lokalplanen tillader, ligesom bygherren Hans Andersen har sat gang i byggeriet uden en byggetilladelse. I torsdagens udgave slog medlem af udvalget Tommy Eggers (DF) fast, at han under ingen omstændigheder vil give en dispensation i sagen, og nu har NORDJYSKE Stiftstidende spurgt de øvrige medlemmer af udvalget. Lars Bang Jensen (S) understreger, at han endnu ikke har læst materialet om sagsforløbet. Men han står fast på, at reglerne skal følges i sagen. - Når man så støder på sådan en sag her, hvor der har været tre i hvert fald meget omtalte sager, så kan man tænke, hvad er der så af sager bagved, som ikke er omtalt. Så bliver man træt i sin retfærdighedssans, og det bliver jeg. Han tilføjer, at bygherren ikke har lært at bevæge sig på jorden eller også opsøger han konflikterne. - Han skal jo ikke trække os rundt i manegen, det gider vi ikke. Jeg synes jo, at han skal overholde de regler, og han har jo også nogle rådgivere. De ved jo også, at der er regler. Partifællen Arne B. Schade er heller ikke lun på at give en dispensation. - Jeg synes ikke, vi skal holde møde gennem NORDJYSKE Stiftstidende - men helt umiddelbart går jeg da rundt med samme holdning som Tommy (Eggers red.), nemlig at det er helt uacceptabelt, at man bygger uden byggetilladelse og ikke overholder lokalplanen, siger Arne B. Schade. Han mener, at bygherren kender reglerne. - Hans Andersen har bygget mange gange i Aalborg, og han er helt bevidst om, hvad reglerne er. Dem skal også han overholde. Jeg ser ikke mange muligheder for at dispensere i denne sag, men lad os nu få fakta på bordet. Næstformand i teknik- og miljøudvalget Kristian Schnoor (S) har endnu ikke set sagsbeskrivelsen af forløbet omkring havnehuset, men han siger: - Når der ikke ligger en byggetilladelse til grund for et byggeri, så mener jeg, at man har et problem. Den fjerde socialdemokrat i udvalget Elin Møller siger: - Vi har ikke set sagsakterne, så jeg vil ikke udtale mig om den konkrete sag. Men helt generelt skal vi ikke give dispensationer til højre og venstre, for det danner jo præcedens. Vibeke Gamst (K) vil se materialet, før hun tager stilling. - Men det er da en meget alvorlig og vanskelig situation. Hvis man giver bygherren ret, går det ud over nogle borgere, som har et rimeligt krav på, at lokalplanen bliver overholdt. Og i modsat fald gør man måske bygherren uret.