EMNER

Han spreder ufredens frø

Det er næppe hverken naivitet eller drukkenskab, der driver præsten og politikeren Søren Krarup fra Dansk Folkeparti. Derfor kan hans tanke om ”Danmark til Ejderen” ikke afvises som dumhed eller drukkenskab - med Krarups vigtige position i et parti, der er helt afgørende for den danske regering, er man nødt til at tage hans snak alvorligt. Desværre.

I årtier har kontakten hen over den dansk-tyske grænse været et skoleeksempel på fordragelighed og samarbejde. I hvert fald siden 1955 har såvel den danske som den tyske regering haft den klare forståelse, at grænsen ligger fast. Den danske regering støtter det danske mindretal syd for grænsen, mens tyske myndigheder støtter det tyske mindretal nord for grænsen. Det har givet begge mindretal mulighed for på en gang at bevare egen kultur og deltage som fuldgyldige borgere i det samfund, de bor i. Over hele jorden må mindretal misunde danskere og tyskere det gode samarbejde og den fredelige sameksistens. Man behøver ikke rejse særlig langt ned i Europa for at finde grænser, hvor ufreden dominerer. Utallige mindretal i alle verdensdele oplever grænsestridigheder, ufred - ja ofte direkte krig i kampen for at flytte en grænse 30 kilometer i den ene eller anden retning. Stridigheder begynder ofte med voldsom retorik, hvor magtfulde mænd henviser til ældgamle historiske beretninger. De påpeger gamle, påståede uretfærdigheder eller påberåber sig forsmædelige nederlag for 100, 200 eller 600 år siden. Hvis det lykkes at nære flammerne længe og vedholdende nok, opstår efterhånden et bredere ønske om at rette op på de ”historiske uretfærdigheder”. Derfra og til krigen kan vejen være ganske kort. Søren Krarup ønsker forhåbentlig ikke krig for at generobre det Sydslesvig, som gennem 86 år har været tysk, og hvis befolkning består af langt overvejende tysksindede - kun omkring 50.000 af områdets godt 600.000 indbyggere føler sig danske. Men han spreder de ufredens frø, hvoraf ondskaben kan vokse. Naturligvis har Søren Krarup sine fulde ytringsfrihed, men Dansk Folkeparti - der ofte råber på undskyldninger og forklaringer - skylder os alle en forklaring: Er det partiets politik at ønske Danmark til Ejderen? Ja eller nej?