Detailhandel

Handel giver plus på 700 mio. kr.

Turismen er ifølge Retail Institute en afgørende faktor for meromsætning i Hjørring Kommune.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den store turiststrøm til Løkken bidrager til den positive handelsbalance. Også om foråret, hvor billedet er fra. Arkivfoto: Kurt Bering

Hjørring Kommunes detailhandel har en omsætning, som ligger 700 millioner kroner over det kommunens egne borgere har potentiale til at forbruge. Resultatet når Retail Institute Scandinavia frem til i en analyse over kommunens handelsbalance, og konklusionen er, at turismen har en afgørende betydning for den positive omsætning. For samtidig har Retail en anden konklusion, som er knap så positiv, nemlig at Hjørring ikke formår at tiltrække flere kunder fra andre nordjyske kommuner, når nettoresultatet gøres op. Det er på længere sigt en trussel. Ganske vist bidrager det nye indkøbscenter Metropol til at styrke Hjørrings position inden for detailhandel. Men ifølge Retails forbrugerundersøgelse fra april måned, er kendskabet til Metropol for lavt i det sekundære og tertiære opland. Og Retail ser behov for yderligere at styrke detailhandlen i Hjørring by for at imødegå konkurrence fra Aalborg og Frederikshavn. Den konklusion er i direkte modstrid med manges udsagn i undersøgelsen. 1004 har svaret på Retails spørgsmål om hvilke butikker de mangler i Hjørring, og svaret fra 44 procent er: - Ingen. 19 procent svarer nogle andre butikker end dem, de kender, mens 18 procent peger på et større varehus som Quickly Extra eller Bilka, og 12 procent svarer flere specialbutikker med fødevarer m.v. Ligger efter Frederikshavn Den samlede omsætning i Frederikshavn er større end i Hjørring, selv om sidstnævnte kommune har nogle få tusinde flere indbyggere. Mens Hjørrings samlede handelsbalance i 2008 er beregnet til 3,0 milliarder kroner, så ligger Frederikshavns på 3,2 milliarder kroner. Og det er især på dagligvarer, tøj og sko nabokommunen høster en større meromsætning. Overordnet er Hjørring dog en stærk detailhandelskommune med et samlet indeks på 130 i forhold til indbyggernes potentinale for at skabe forbrug i kommunen. Samme indekstal som Aalborg, mens Frederikshavn er helt oppe på 142. Både Jammerbugt og Brønderslev kommuner ligger betydeligt lavere, begge med indekstal 102 i forhold til potentialet. Dagligvarer Analysen fra Retail viser, at meromsætningen i Hjørring Kommune især er til køb af dagligvarer. Her er omsætningen på 1,4 milliarder kroner eller på indeks 152 i forhold til det forventede forbrug fra kommunens egne borgere. Udvalgsvarerne tøj og sko giver 0,3 milliarder kroner ned i kasseapparaterne. Her er indekstallet på 131. For de øvrige udvalgsvarer lå omsætningen på 1,2 milliarder kroner svarende til indeks 112.