EMNER

Handel i porten om havnens pris

Ingen refusion af havnepris men opbakning til to nye havneprojekter

Transportministeren afviser grundlag for at give køb på havnen, så nu forsøger Frederikshavn Kommune at få anden statslig opbakning. Foto: Bent Jakobsen

Transportministeren afviser grundlag for at give køb på havnen, så nu forsøger Frederikshavn Kommune at få anden statslig opbakning. Foto: Bent Jakobsen

FREDERIKSHAVN:Der blev så at sige handlet i porten, da Frederikshavns borgmester Erik Sørensen (S) tirsdag i København mødtes med transport- og energiminister Flemming Hansen (K) om prisen på Frederikshavn Havn, som Frederikshavn Kommune købte af staten for fire år siden. - Ministeren var ganske afvisende over for en kontant godtgørelse for det tab, vi mener, at havnen har lidt på grund af konkurrencen fra de faste broforbindelser, men til gengæld meget positiv over for to konkrete projekter, der i stedet kan komme havnen og lokalområdet til gode, siger borgmester Erik Sørensen, umiddelbart efter at han og teknisk direktør Mikael Jentsch havde lukket døren til ministeriet bag sig efter godt en times møde med Flemming Hansen og hans embedsmænd. De to konkrete projekter, der blev godt modtaget af ministeren er vedvarende energiprojektet, der skal omdanne Frederikshavn til Danmarks energiby nr. 1, blandt andet via flere nye havvindmøller, og det andet ”lad vandet komme til byen”-projektet, der indebærer flytning af banegården. - Flemming Hansen er jo både energi- og transportminister, og da han ikke i spørgsmålet om havneprisen var til sinds at komme med en kontant udbetaling ved kasse 1, var der enighed om i stedet at gå efter andre ting, som kan gavne lokalsamfundet, siger Erik Sørensen. - Resultatet blev derfor, at vores to administrationer arbejder videre med disse projekter, og hvor vi har lovet at sende begge projekter i bearbejdet form til ministeriet, siger han og tilføjer, at selv om det kan synes som om, at hvad der tabes på gyngerne, nu skal forsøges vundet på karrusellerne, skal man ikke foragte ministerens velvilje over for de fremtidige projekter. - Det var et meget konstruktivt møde, og ministeren var særdeles positiv over for, at der blev arbejdet videre med de to projekter, og at ministeriet går med i fremme af disse ting, siger Erik Sørensen. Han siger samtidig, at eftersom ministeren ikke overhovedet ville anerkende retten til genforhandling efter den klausul, der er i købsaftalen, er der kun rettens vej at gå, hvis Frederikshavn vil videre af den vej. - Men det er en politisk mere end en juridisk klausul, så på nuværende tidspunkt synes jeg ikke, vi skal forsøge at gå rettens vej, men i stedet prøve den anden vej først, siger han. Havnedirektør Preben Reinholt ønskede i går ikke at kommentere møderesultatet, så længe han ikke selv var direkte orienteret af borgmesteren, mens rederidirektør Bent Kobberup også godt ville høre resultatet direkte fra hestens mule, men dog sagde: - Jeg synes, det er forfærdeligt ærgerligt, at ministeriet ikke kan se det forhold, vi har været med til at dokumentere ret flot, nemlig at vi taber konkurrencekraft på grund af prisnedsættelser og rabataftaler på de faste broforbindelser. Transport- og energiministerens pointe var, at man ikke udelukkende kunne se på konsekvenserne for færgetrafikken, men anlægge en helhedsvurdering. - Godsmængderne over Frederikshavn Havn er ikke faldet i perioden 2001-2005, men derimod steget med fem procent, fremhæver Flemming Hansen.